Bachelor's Degree Programme in Humanities, Community Interpreting 2019-

2022

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1Y 2Y 3Y 4Y
Search: ECTS 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 1 2 1 2 1 2 1
BASIC STUDIES
                                   
Orientation to higher education studies
                                   
Study skills 5
     
           
           
Verbal and written communication 5
     
           
           
Language Studies
(Select 10 ECTS)
                                   
English
                                   
Preparatory English
                                   
Preparatory English 2    
         
           
   
Professional English
                                   
Oral English 1.5    
         
           
   
Written English 1.5    
         
           
   
Swedish
                                   
Preparatory Swedish
                                   
Preparatory Swedish 2
       
           
         
Professional Swedish
                                   
Oral Swedish 1.5
       
           
         
Written Swedish 1.5
       
           
         
Compensatory language studies (Swedish)
                                   
Finnish I 5
       
           
         
20050101000500101000500
PROFESSIONAL STUDIES
                                   
Working languages and communication
                                   
Language knowledge 5
     
           
           
Working languages and communication in the education field 5
       
           
         
Working languages and communication in social services 5  
       
           
       
Working languages and communication in healthcare 5  
         
           
     
Working languages and communication in immigration services 5    
         
           
   
Working languages and communication in the police and justice sector 5    
           
           
 
Interpreting
                                   
Ethics and professionalism 5
     
           
           
Introduction to interpreting 5
     
           
           
Introduction to interpreting skills 5
     
           
           
Interpreting 1 5
       
           
         
Interpreting 2 5  
       
           
       
Interpreting 3 5  
         
           
     
Interpreting 4 5    
         
           
   
Interpreting 5 5    
           
           
 
Demonstration of interpreting competence 5      
           
           
Workplace skills
                                   
Entrepreneurship and professional skills 5
       
           
         
Project studies and intrapreneurship 5  
       
           
       
Finnish society
                                   
Finnish society and culture 5
       
           
         
Education as a professional environment 5
       
           
         
Social services as a work environment 5  
       
           
       
Healthcare as a professional environment 5  
         
           
     
Immigration services as a professional environment 5    
         
           
   
Police and justice sector as a professional environment 5    
           
           
 
Translation
                                   
Translation 1 5  
       
           
       
Translation 2 5  
         
           
     
Translation 3 5    
         
           
   
Work placement
                                   
Work placement 1 5
       
           
         
Work placement 2 5  
       
           
       
Work placement 3 5  
         
           
     
Work placement 4 5    
         
           
   
Work placement 5 5    
           
           
 
Work placement 6 5      
           
           
505545102030302525201020303025252010
ELECTIVE STUDIES
()
                                   
Native language teaching
()
                                   
Native language teaching 1 5      
           
           
Native language teaching 2 5      
           
           
Project work
()
                                   
International exchange
(Select 10 ECTS)
                                   
Other higher education studies
()
                                   
000100000001000000010
THESIS
                                   
Development and innovation
                                   
Development and innovation 1 5  
         
           
     
Development and innovation 2 5    
         
           
   
Development and innovation 3 5    
           
           
 
Development and innovation 4 5      
           
           
0510500055550005555
ECTS credits per period / semester / academic year 606060606060606060606060606060606060

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Asioimistulkkauksen koulutuksen opiskeluympäristö on monikielinen ja monikulttuurinen, ja opinnoissa työskennellään yli kieli- ja kulttuurirajojen. Koulutuksesta valmistuneen tulkin toinen työkieli on suomi ja toinen se kieli, jonka perusteella opiskelija on hyväksytty koulutukseen. Kunkin aloitusryhmän kielivalikoima määräytyy suomalaisen yhteiskunnan tulkkaustarpeen mukaan.

Asioimistulkkauksen koulutuksessa keskitytään tulkkaukseen, tulkin ammatilliseen työnkuvaan, tulkkausta määrittelevään lainsäädäntöön ja ammattietiikkaan. Lisäksi koulutus antaa perusvalmiudet kääntää asiatekstejä sekä tehdä terminologista sanastotyötä. Koulutus sisältää myös työkielten ja -kulttuurien sekä erityisesti suomalaisen yhteiskunnan ja sen palvelurakenteen opintoja. Opinnoissa keskitytään asioimistulkin työn kannalta oleel- lisimpiin toimintaympäristöihin, jotka ovat kasvatus- ja opetus-, sosiaali-, terveys-, maahan- muutto- sekä poliisi- ja oikeusala.

PERUSOPINNOT 20 op:
  OVA0010A19H Orientaatio korkeakouluopintoihin 10 op
  Kieliopinnot 10 op: ENA0005A19H Englanti 5 op, RUA0005A19H Ruotsi tai KORV0005A19H Ruotsin korvaavat opinnot 5 op

AMMATTIOPINNOT 160 op, joista harjoittelua 30 op
  TYV0030A19H Työkielet ja viestintä 30 op
  TUV0045A19H Tulkkaus 45 op
  YTT0010A19H Työelämätaidot 10 op
  SUY0030A19H Suomalainen yhteiskunta 30 op
  KTÄ0015A19H Kääntäminen 15 op
  THR0030A19H Harjoittelu 30 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 op
  OMA0010A19H Oman äidinkielen opetus 10 op
  PRO0010A19H Projektityö 10 op
  KVV0010A19H Kansainvälinen vaihto 10 op
  MHO0010A19H Muualta hankittu osaaminen 10 op

OPINNÄYTETYÖ 20 op
  KIT0020A19H Kehittämis- ja innovaatiotoiminta 20 op

Asioimistulkkauksen koulutus koostuu lukukausiteemoista, jotka ovat:
  1. lukukausi Tulkkauksen ammatilliset lähtökohdat
  2. lukukausi Tulkkaus kasvatus- ja opetusalalla
  3. lukukausi Tulkkaus sosiaalialalla
  4. lukukausi Tulkkaus terveysalalla
  5. lukukausi Tulkkaus maahanmuuttoalalla
  6. lukukausi Tulkkaus poliisi- ja oikeusalalla
  7. lukukausi Asiantuntijuuden syventäminen (not translated)