BA of Interpreting, Interpreting in Sign Language and Alternative and Augmentative Communication 2019-

2021

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1Y 2Y 3Y 4Y
Search: ECTS 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 4S 1 2 1 2 1 2 1 2
BASIC STUDIES
                                       
Orientation to higher education studies
                                       
Study skills 5
     
             
             
Spoken and written communication 5
     
             
             
Language studies
                                       
English
                                       
Preparatory English
                                       
Preparatory English 2  
         
             
       
Professional English
                                       
Oral English 1.5  
         
             
       
Written English 1.5  
         
             
       
Swedish
                                       
Preparatory Swedish
                                       
Preparatory Swedish 2
       
             
           
Professional Swedish
                                       
Oral Swedish 1.5
       
             
           
Written Swedish 1.5
       
             
           
15500105050000105050000
PROFESSIONAL STUDIES
                                       
Client awareness
                                       
Client groups and organisations 5
     
             
             
Clients’ communication methods 5
       
             
           
Client service and ethics 5  
       
             
         
Ethics, professionalism and society
                                       
Ethics and professionalism 5
     
             
             
Cultural awareness and client-oriented approach 5
       
             
           
Society and professional conduct 5  
       
             
         
Languages and communication
                                       
Signs and graphic communication 5
     
             
             
Sign-language communication 5
     
             
             
Styles and variation 5
       
             
           
Sign language and visuality 5
       
             
           
Sign language interaction 5
       
             
           
Voice and vocal expression 5  
       
             
         
Sign language styles and registers 5  
       
             
         
Plain language and core meanings 5  
         
             
       
Signed speech and sign-supported communication 5  
         
             
       
Sign language variation 5  
         
             
       
Translation and interpreting
                                       
Basics of translation and interpreting 5  
       
             
         
Translation and interpreting methods 5  
       
             
         
Public service interpreting 5  
         
             
       
Translation and interpreting in workplace settings 5    
           
             
   
Workplace competence and wellbeing
                                       
Workplace competence and wellbeing 5      
             
             
Final studies
                                       
Final studies 5      
             
             
Work placement
                                       
Work placement 1 5  
         
             
       
Work placement 2 5    
           
             
   
Work placement 3 5      
           
             
 
Work placement 4 10      
             
             
Project studies 5      
           
             
 
OPTIONAL STUDIES
(Select 45 ECTS)
                                       
Specialisation studies
(Select 25 ECTS)
                                       
Specialisation studies in augmentative and alternative communication
                                       
Causes of speech impairment: diseases and disorders 5    
         
             
     
Situations and practices 5    
         
             
     
Modes of communication 5    
         
             
     
Interpreting technologies 5    
         
             
     
Interpreting skills 5    
         
             
     
Specialisation studies in sign language interpreting
                                       
Advanced sign language competence 5    
         
             
     
Interpreting styles 5    
         
             
     
Interpreting in different settings 5    
         
             
     
Communication technologies 5    
         
             
     
Interpreting for different client groups 5    
         
             
     
Optional studies
(Select 20 ECTS)
                                       
Entrepreneurship and NGOs
(Select 20 ECTS)
                                       
Entrepreneurship 5    
           
             
   
NGOs 5    
           
             
   
Professional communication and advocacy 5    
           
             
   
Professional networks 5    
           
             
   
Pedagogy for communication instructors
(Select 20 ECTS)
                                       
Learning paradigms and student-centricity 5    
           
             
   
Planning and facilitation of the learning process 5    
           
             
   
Communication instruction 5    
           
             
   
Multidisciplinary teamwork 5    
           
             
   
(Select 20 ECTS)
                                       
(Select 20 ECTS)
                                       
International exchange
(Select 20 ECTS)
                                       
(Select 20 ECTS)
                                       
45551003020253025505010202025302550501020
ELECTIVE STUDIES
(Select 15 ECTS)
                                       
Speech-to-text interpreting
(Select 10 ECTS)
                                       
Language modes and writing speed 5      
           
             
 
Digital work environment of speech-to-text interpreting 5      
           
             
 
Interpreting and creative expression
                                       
Interpreting and creative expression 5      
           
             
 
00015000000150000000150
THESIS
                                       
Development and innovation
                                       
Development and innovation 1 5    
         
             
     
Development and innovation 2 5    
           
             
   
Development and innovation 3 5      
           
             
 
Development and innovation 4 5      
             
             
0010100000555500005555
ECTS credits per period / semester / academic year 6060606060606060606060606060606060606060

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutuksessa opiskelija saa vahvan kielitaidon ja monipuolisen taidon kommunikoida sekä osaamisen toimia tulkkina ja asiakastyössä. Koulutuksesta valmistuneen tulkin työkielet ovat suomen kieli ja joko suomalainen viittomakieli tai puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät.

Koulutus ei edellytä aikaisempaa viittomakielen tai kommunikaatiomenetelmien osaamista. Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskelija saa vahvan pohjan viittomakielialalle ja erilaisten kommunikaatiomenetelmien käyttöön sekä laajan tuntemuksen asiakasryhmistä. Seuraavina vuosina lukukausina 5–7 opiskelija voi omilla valinnoillaan vaikuttaa tutkintonsa sisältöön. Lukukaudella 5 vaihtoehtoisina suuntaavina opintoina ovat tulkkaus puhetta tukevilla tai korvaavilla menetelmillä 25 op tai viittomakielen tulkkaus 25 op. Lukukaudella 6 opiskelijalla on kolme valinnaisten opintojen osaamiskokonaisuutta. Nämä ovat yrittäjyys ja järjestötoiminta 20 op, kommunikaatio-ohjauksen pedagogiikka 20 op tai kansainvälinen vaihto 20 op. Näiden lisäksi opiskelija voi laajentaa osaamistaan suorittamalla opintoja jostakin 5. lukukauden vaihtoehtoisista opinnoista. Lukukaudella 7 on 15 op vapaasti valittavia opintoja. Opiskelija voi silloin suorittaa kirjoitustulkkauksen opintoja, olla kansainvälisessä vaihdossa tai valita aiempien lukukausien ammatillisia opintoja, Diakin muiden koulutusten tai muiden korkeakoulujen tarjontaa.

PERUSOPINNOT 20 op


  • OKO0010A19H Orientaatio korkeakouluopintoihin 10 op

  • Kieliopinnot 10 op: ENL0005A19H Englanti 5 op, RUT0005A19H Ruotsi 5 opAMMATTIOPINNOT 185 op
  ATI0015A19H Asiakastietoisuus 15 op
  ETI0015A19H Etiikka, ammatillisuus ja yhteiskunta 15 op
  KIK0050A19H Kielet ja kommunikaatio 50 op
  KÄT0020A19H Kääntäminen ja tulkkaus 20 op
  TYT0005A19H Työelämäosaaminen ja työhyvinvointi 5 op
  PTO0005A19H Päättöopinnot 5 op
  HAA0030A19H Harjoittelu 30 op

VAIHTOEHTOISET OPINNOT 45 op

Suuntaavat opinnot 25 op
  PUV0025A19H Puhevammaisten tulkkaukseen suuntaavat opinnot tai
  VTS0025A19H Viittomakielen tulkkaukseen suuntaavat opinnot

Valinnaiset opinnot
  YRI0020A19H Yrittäjyys- ja järjestöosaaminen 20 op tai
  PDA0020A19H Kommunikaatio-ohjauksen pedagogiikka 20 op tai
  PUV0020A19H Puhevammaisten tulkkauksen valinnaiset opinnot 20 op tai
  VTS0020A19H Viittomakielen tulkkauksen valinnaiset opinnot 20 op tai
  KAV0020A19H Kansainvälinen vaihto 20 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 op
  KIR0010A19H Kirjoitustulkkaus 10 op
  LUI0005A19H Tulkkaus ja luova ilmaisu 5 op

OPINNÄYTETYÖ 20 op
  KIT0020A19H kehittämis- ja innovaatiotoiminta 20 op

Viittomakielen ja puhevammaisille tulkkauksen koulutus koostuu lukukausiteemoista, jotka ovat
  1. lukukausi Rohkeutta viestintään
  2. lukukausi Vivahteita vuorovaikutukseen
  3. lukukausi Tuntumaa tulkkaukseen
  4. lukukausi Saavutettava viestintä ja kulttuurien kohtaaminen
  5. lukukausi Tulkkaustaitojen syventäminen
  6. lukukausi Tulkki työelämässä ja yrittäjänä
  7. lukukausi Tulkkausosaamisen laajentaminen
  8. lukukausi Työelämäosaamisen vahvistaminen (not translated)