Effective case management and councelling in social and health services

2022

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1Y 2Y
Search: ECTS 1 2 1A 1S 2A 1 2 1
ADVANCED PROFESSIONAL STUDIES
               
Common studies in social and health services
               
Professional development and expertise
               
Professional development and expertise, part I 2
 
   
   
Professional development and expertise, part II 3  
   
   
Academic writing and research communication
               
Academic writing and research communication, part I 3
 
   
   
Academic writing and research communication, part II 2  
   
   
Research methods
               
Research methods 5
 
   
   
Research methods in practice
               
Research methods in practice 5
   
   
 
Effective case management and councelling
               
Inequalities and promotion of inclusion 5
 
   
   
Structural work, development of communities and networks 5
   
   
 
Development of work practices in case management and councelling 5
   
   
 
Performance and impact assessment in case management and councelling 5  
   
   
3010151510151510
ELECTIVE STUDIES
(Select 20 ECTS)
               
MASTER'S THESIS
               
Thesis
               
Thesis I 10
 
   
   
Thesis II 10
   
   
 
Thesis III 10  
   
   
2010101010101010
ECTS credits per period / semester / academic year 6060606060606060

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year. Planned syllabus may change during studies.

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

KOULUTUSOHJELMAN KUVAUS
Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla -ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteena kehittää opiskelijan osaamista sosiaali- ja terveysalan asiakas- ja palveluohjauksen työkäytännöissä, menetelmissä ja arvioinnissa. Koulutuksesta valmistuvilla on teoreettisia ja ammatillista osaamista kehittää vaikuttavia asiakas- ja palveluohjauksen työtapoja ja menetelmiä muuttuvissa asiakastilanteissa, palvelurakenteissa ja yhteiskunnallisissa muutoksissa.
Koulutusohjelmaan sisältyy syventäviä ammattiopintoja (40 op), vapaasti valittavia opintoja (20 op) ja opinnäytetyö (30 op). Syventävät ammattiopinnot jakautuvat ylemmille ammattikorkeakoulututkinnoille yhteisiin syventäviin ammattiopintoihin (20 op) ja vaikuttavan asiakas- ja palveluohjauksen syventäviin ammattiopintoihin (20 op). Vapaasti valittavista opinnoista opiskelija voi valita monialaisen ja yhteensovittavan johtamisen opintoja (20 op) tai avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun maisteri- ja yamk-opintoja tai kumppanuuskorkeakoulujen tarjoamia opintoja oman urasuunnitelmansa tai asiantuntijuutensa kehittymisen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyö on 30 opintopisteen laajuinen. Opinnäytetyö toteutetaan työelämän tarpeisiin, esimerkiksi Diakin sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Opinnäytetyö syventää osaamista vaikuttavan asiakas- ja palveluohjauksen käytännöistä ja menetelmistä. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien ratkaisemiseen. Opinnäytetyö lisää valmiuksia itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön.

KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE
Syventävät ammatilliset opinnot (yamk-tutkinnoille yhteiset) 20 op
(*Syventävät ammatilliset opinnot (20 op) ovat yhteisiä Monialainen ja yhteensovittava johtaminen 90 op kanssa)

Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus 5 op
Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä 5 op
Tutkimusmenetelmät 5 op
Tutkimusmenetelmien soveltaminen käytännössä 5 op

Syventävät ammatilliset opinnot (koulutusohjelmakohtaiset) 20 op

Eriarvoisuus ja osallisuuden edistäminen 5 op
Rakenteellinen työ, yhteisöjen ja verkostojen kehittäminen 5 op
Asiakas- ja palveluohjauksen työkäytäntöjen kehittäminen 5 op
Asiakas- ja palveluohjauksen tuloksellisuuden ja vaikutusten arviointi 5 op

Vapaasti valittavat opinnot 20 op

Opinnäytetyö 30 op (not translated)