Yamk Eco-social work and global competence

2023

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1Y 2Y
Search: ECTS 1 2 1A 1S 2A 2S 1 2 1 2
ADVANCED PROFESSIONAL STUDIES
                   
Common studies in social and health services
                   
Professional development and expertise, part I 2
 
     
     
Professional development and expertise, part II 3  
   
     
 
Academic writing and research communication, part I 3
 
     
     
Academic writing and research communication, part II 2  
   
     
 
Research methods 5
 
     
     
Research methods in practice 5
   
     
   
Eco-social work and global competence
                   
Practical understanding of eco-social work 5
 
     
     
Changing well-being and eco-social justice 5
   
     
   
Eco-social work orientation and working with clients and community-level influencing 5
   
     
   
Sustainable management and leadership in diverse contexts 5  
   
     
 
301015151001515100
ELECTIVE STUDIES
(Select 20 ECTS)
                   
MASTER'S THESIS
                   
Thesis
                   
Thesis I 10
 
     
     
Thesis II 10
   
     
   
Thesis III 10  
   
     
 
201010101001010100
ECTS credits per period / semester / academic year 60606060606060606060

Studies of syllabus is planned so 60 credits are studied in academic year. Planned syllabus may change during studies.

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Sosiaali- ja terveysalan (ylempi amk), Ekososiaalinen työ ja globaaliosaamisen koulutusohjelman tavoitteena kehittää ekososiaalisen työn käytännöllistä ymmärrystä ja työorientaatiota sekä lisätä tietoisuutta sosiaalisesti kestävästä hyvinvoinnista arvona ja tavoitteena. Koulutuksesta valmistuva osaa soveltaa käytäntöön laajempia teoreettisia käsitteitä. Hänellä on kyky suunnitella, toteuttaa ja arvioida organisaation tai yhteisön kestävyyden eri ulottuvuuksia ja kehittää kestävää hyvinvointia yhdistäviä innovaatiota.

Koulutusohjelmaan sisältyy syventäviä ammattiopintoja (40 op), vapaasti valittavia opintoja (20 op) ja opinnäytetyö (30 op). Syventävät ammattiopinnot jakautuvat ylemmille ammattikorkeakoulututkinnoille yhteisiin syventäviin ammattiopintoihin (20 op) ja ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen syventäviin ammattiopintoihin (20 op).

Vapaasti valittavista opinnoista opiskelija voi valita Diakin tarjoamien maisteri- ja yamk tai kumppanuuskorkeakoulujen tarjoamia opintoja oman urasuunnitelmansa tai asiantuntijuutensa kehittymisen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyö on 30 opintopisteen laajuinen. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää monipuolisesti tutki-musmenetelmiä ekososiaalisuuteen liittyvien ilmiöiden tutkimuksessa sekä lisätä valmiuksia
itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön ekososiaaliseen työhön ja innovaatioihin liittyen. (not translated)