ERKO Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus

2019

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1Y 2Y
Search: ECTS 1 2 1S 2A 2S 1 1 2
Kaikille yhteiset opinnot
               
5
 
   
   
5
 
   
   
5
 
   
   
5  
 
   
 
15515501550
Valinnaiset opinnot
(Select 10 ECTS)
               
5  
 
   
 
5  
   
   
010055055
Kehittämistehtävä
               
10  
   
   
01000100010
ECTS credits per period / semester / academic year 6060606060606060

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus on monitieteinen ja -alainen ja se toteutetaan yhteistyössäyliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kesken. Kyseessä on työelämäläheinen koulutus, joka tuottaa erikoisosaamista eri aloille.

Koulutus koostuu kaikille yhteisistä opinnoista (20 op) ja valinnaisista opinnoista (10 op) sekä opiskelijan omaan toimintaympäristöön liittyvästä kehittämistehtävästä (10 op). Opetus tuotetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyönä. Työelämän edustajat osallistuvat koulutuksen suunnitteluun, seurantaan, arviointiin ja kehittämiseen. (not translated)