Elective and complementary studies

Qualification for Early Education

AVOIN-VKSOSK

Description

Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin on kelpoinen sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittanut henkilö, jonka opintoihin kuuluu vähintään 60 op varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja. Kelpoisuuden voi saavuttaa myös sosionomi (AMK) -tutkinnon jälkeen avoimen ammattikorkeakoulun kautta suoritetuilla opinnoilla (Varhaiskasvatuslaki 504/2018). (not translated)

Duration

1

Language

Finnish

Optionality

All compulsory

Optionality information

Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus -opintojen kokonaislaajuus on 60 opintopistettä. Osaamiskokonaisuus ei sisällä vaihtoehtoisia tai valinnaisia opintoja. (not translated)

Prerequisite description

Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus -opinnot on tarkoitettu niille sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan varhaiskasvatuksessa ja sosiaalipedagogiikassa ja hankkia varhaiskasvatuslain (504/2018) määrittelemän kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen sosionomina. Kaikkia hakijoita pyydetään toimittamaan kopio tutkintotodistuksesta harjoitteluun ja opinnäytetyöopintoihin ilmoittautumisen yhteydessä.

Koska opintojen suorittaminen edellyttää olennaisesti alaikäisten kanssa työskentelyä, opintoihin valitun opiskelijan on toimitettava Diakille tarkistettavaksi rikostaustaote opintoihin kuuluvaa harjoittelua varten. Opintoja ei voi suorittaa loppuun, mikäli opiskelija ei toimita rikostaustaotetta tarkistettavaksi tai opiskelija ei voi rikostaustansa johdosta työskennellä alaikäisten parissa. (not translated)

Further information

Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus -opinnot suoritetaan kahdessa osassa:
    - teoriaopinnot avoimen amk:n julkaistusta opintotarjonnasta valiten
    - harjoittelu ja opinnäytetyö edellisten jälkeen, Diakin avoimen amk:n opintotoimiston kanssa sovittavan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Tutustua yksittäisten opintojen ydinsisältöihin ja tavoitteisiin klikkaamalla sen nimeä listassa. Ilmoittautuminen opintoihin tapahtuu avoimen AMK:n verkkokaupassa. (not translated)

AVOIN-VKS-TER THEORETICAL STUDIES 25 cr
PER0005A20S Family work and child welfare 5 cr
VAR0105A15S Premises of early childhood education 5 cr
VAR0205A15S Special education in early childhood 5 cr
VAR0305A15S Methods for child and family work 5 cr
VDP0005A15S Didactic early childhood education workshop 5 cr
AVOIN-VKS-HOPS STUDIES ACCORDING TO PERSONAL STUDY PLAN 35 cr
HAR2020A19A-1001 Pedagoginen harjoittelu (not translated) 20 cr
HAR2118A15S Working life period/practical training in client work/ in project work LTO 18 cr
HAR2202A15S Workplace counselling in groups, critical reflection of professionalism 2 cr
KEH0015A19A-1001 Kehittämistehtävä (not translated) 15 cr
KEH0103A15S R and D and innovation work I 3 cr
KEH0202A15S R and D and innovation work II 2 cr
KEH0305A15S R and D and innovation work III 5 cr
KEH0405A15S R and D and innovation work IV 5 cr