Elective and complementary studies

Family care (15 cr)

AVOIN-PHOOSK2015

Description

Perhehoitotyön opinnoissa syvennät osaamistasi pitkäaikaissairaan lapsen, nuoren ja hänen perheensä terveyden edistämisestä ja saat valmiuksia erilaisten menetelmien käyttöön perheiden kanssa tehtävässä työssä. Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat mm. näyttöön perustuva hoitotyö, voimavarakeskeinen ja moniammatillinen perhe- ja perhehoitotyö, perhettä tukevat palvelujärjestelmät, perhehoitotyön eri työmenetelmät ja perheiden monimuotoisuus. (not translated)

Duration

0.5

Language

Finnish

Optionality

All compulsory

Prerequisite description

Soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja sosionomeille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen sekä sellaisille sosiaali- ja terveysalan amk-opiskelijoille, jotka ovat jo suorittaneet omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot. Erityisesti osallistujalla tulisi olla riittävät perustiedot lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistämisen perusteista ennen kokonaisuuden aloittamista.

Olet voinut hankkia osaamista sekä muodollisessa koulutuksessa (aiemmat opinnot) että muutoin esim. työkokemuksen kautta. Tutustu Tarvittava aikaisemmin hankittu osaaminen -osiossa mainittujen opintojen kuvauksiin ja varmista, että sinulla on välttämättömät pohjatiedot ja -taidot ennen kuin ilmoittaudut osaamiskokonaisuuteen. Mikäli sinulla ei ole kaikkea tarvittavaa osaamista tai tarvitset päivitystä osaamiseesi, löydät useimmat opinnot Diakin avoimen amk:n opintotarjonnasta. (not translated)

Further information

Osaamiskokonaisuus on avoimen amk:n opintotarjonnassa yleensä seuraavasti
- kampusten yhteinen verkkototeutus: kevät- ja syyslukukausi

Opintojen suorittaminen edellyttää opetukseen osallistumista (verkossa) toteutussuunnitelmassa ja lukujärjestyksessä kuvatulla tavalla.

Ilmoittaudu mukaan hakemalla opintoja kokonaisuuden nimellä Diakin avoimen amk:n ilmoittautumisportaalista tai tarkista suora ilmoittautumislinkki Diakin avoimen amk:n nettisivuilta.

Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksoihin voi myös osallistua erikseen, avoimen amk:n normaalin opintotarjonnan mukaisesti.

Huom: Kaikki kurssien lisätiedoissa näkyvät toteutukset eivät välttämättä ole avoimen amk:n opintotarjonnassa. Mikäli et löydä ilmoittautumisportaalista yhtään avointa toteutusta, voit tiedustella seuraavaa toteutuskertaa avoimen amk:n opintotoimistosta. (not translated)

AVOIN-PHOOSK-0 Required prior competences 0 cr
LHO0102A15S Health promotion for children, young people and their families 2 cr
AVOIN-PHOOSK Perhehoitotyö (not translated) 15 cr
PHO0105A15S Health promotion of long-term-ill children or young people and their families 5 cr
PHO0205A15S Methods for working with families 5 cr
PHO0305A15S Action-based methods for working with children and young people 5 cr