Elective and complementary studies

Post-degree Complimentary Studies: Diaconial Work (Deacon)

AVOIN-EVOSOSDOSK2015

Description

Täydennä tutkintoasi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian viranhaltijan (sosiaaliala, diakoni) kelpoisuuteen.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus päättää kirkon diakonian viran haltijalta ja diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta. 1.11.2020 voimaan tulleen tutkintopäätöksen mukaan vaadittavat opinnot voi täydentää avoimen amk:n opintoina.

Tutkintoa täydentävät opinnot: diakonian virka (diakoni) -kokonaisuus on valmisteltu yhdessä Kirkon koulutuskeskuksen kanssa ja siihen kuuluvat opinnot vastaavat niitä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä diakoniaan liittyviä opintoja, joilla sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa, sosionomi (AMK) on tutkintopäätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 141) mukaan täydennettävä.

Diakoniatyön lähtökohtia ovat kristillinen usko ja ihmiskäsitys sekä sosiaalieettinen toimintatapa. Diakoniatyössä kohdataan ihmisten arkea ja elämän monimutkaisia kysymyksiä luovasti mutta ammatillisesti.
Diakoni auttaa ja tukee yksilöitä, perheitä, ryhmiä ja yhteisöjä eri elämäntilanteissa edistämällä heidän omatoimista selviytymistään. Usein työ tarkoittaa äänettömän hädän kuulemista ja näkemistä sekä sen syihin vaikuttamista.

Lue Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivuilta lisää diakonin ammatista, työkuvasta ja ydinosaamisesta. Tutustu myös tarkemmin kirkkohallituksen päätöksiin viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta. (not translated)

Language

Finnish

Optionality

Select according to specific criteria: 70 - 90 cr

Qualifications

Mikäli sinulla ei ole Suomen ev.-lut. kirkon kirkkohallituksen tutkintopäätöksissä vaadittavia tutkintoon sisältyviä 90 opintopisteen laajuisia teologisten, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kyseessä olevaan virkaan vaadittavia ammatillisia opintoja
   - diakonian (diakoni) tai
   - nuorisotyönohjaajan tai
   - varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan
niin tutkintopäätöksen mukainen ammattikorkeakoulututkinnon täydentäminen edellyttää seuraavien 90 opintopisteen laajuisten opintojen suorittamista:
   - Diakonian ja kasvatuksen perusopinnot (25 op),
   - Tutkintopäätöksen mukaiset suuntaavat ammattiopinnot: diakoni (50 op) ja
   - Diakonian ja kasvatuksen syventävät opinnot (15 op).

Kokonaisuudet voi suorittaa osin yhtäaikaisesti, jolloin opinto-aika on nopeimmillaan 1,5 - 2 vuotta.

Mikäli sinulla on aiemmin suoritettu Suomen ev.-lut. kirkon tutkintopäätöksissä vaadittu tutkinto ja siihen kuuluvat opinnot
   - varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan (sosionomi AMK) tai
   - nuorisotyönohjaajan virkaan (sosionomi AMK)
tutkintopäätöksen mukainen ammattikorkeakoulututkinnon täydentäminen edellyttää seuraavien 70 opintopisteen laajuisten kirkon ja seurakunnan työhön sekä virkaan vaadittavien ammatillisten opintojen suorittamista:
   - Tutkintopäätöksen mukaiset suuntaavat ammattiopinnot: diakoni (50 op) ja
   - Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaiset opinnot (20 op).

Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa huomioidaan aiempaan kelpoisuuteen liittyvien opintojen kautta saavutettu osaaminen ja opinto-aika on nopeimmillaan 1 vuosi.

Prerequisite description

Tutkintoa täydentävät opinnot: diakonian virka (diakoni) -opinnot on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, sosionomi (AMK) suorittaneille ja kaikkia hakijoita pyydetään toimittamaan kopio tutkintotodistuksesta ilmoittautumisen yhteydessä.

Tarkista kunkin osion tarkemmat ennakkovaatimukset klikkaamalla alla ao. otsikkoa. (not translated)

Further information

Tutkintoa täydentävät opinnot suoritetaan kahdessa tai kolmessa osassa (aiemmista opinnoista riippuen). Tutustu kunkin osion lisätietoihin klikkaamalla ko. otsikkoa alla.
Voit myös tutustua yksittäisten opintojen ydinsisältöihin ja tavoitteisiin klikkaamalla sen nimeä listassa. (not translated)

AVOIN-EVOSOSD1 BASIC STUDIES IN DIACONIA AND EDUCATION 25 cr
STY0005A20S The parish as an operating environment 5 cr
DKA0005A20A Professional premises of diaconia and education 5 cr
DKT1005A20S Theological foundations of diaconia and Christian education I 5 cr
DKT2005A20S Theological foundations of diaconia and Christian education II 5 cr
KIR0005A20S Multicultural work and international responsibility of the church 5 cr
AVOIN-EVOSOSD2 PROFESSIONAL SPECIALISATION STUDIES SPECIFIED IN THE DEGREE DECISION: DEACON 50 cr
AVOIN-EVOSOSD2-DTA Expertise in diaconal work 10 cr
DTA0105A20S Theology of helping and building a diaconal community 5 cr
DTA0205A20S Methods and social advocacy in diaconal work 5 cr
AVOIN-EVOSOSD2-EVO1 Supplementary professional studies in diaconal work 10 cr
EVO0110A20A Supplementary professional studies in diaconical work 10 cr
AVOIN-EVOSOSD2-HAR2 Practical training 15 cr
HAR2115A20S Work placement in diaconal work 15 cr
AVOIN-EVOSOSD2-OPI Thesis 15 cr
KEH0103A20S Development and innovation I 3 cr
KEH0202A20S Development and innovation II 2 cr
KEH0305A20S Development and innovation III 5 cr
KEH0405A20S Development and innovation VI 5 cr
AVOIN-EVOSOSD3 ADVANCED STUDIES IN DIACONIA AND EDUCATION 15 cr
SIE0005A20S Pastoral counselling and spiritual guidance 5 cr
SEU0005A20S Development of parish work 5 cr
AJA0005A20S Modern interpretations of Christianity 5 cr