Elective and complementary studies

Complimentary studies: Diaconial Work (Deaconess)

AVOIN-EVOSHDOSK2015

Description

Täydennä tutkintoasi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian viranhaltijan (terveysala, diakonissa) kelpoisuuteen.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus päättää kirkon diakonian viran haltijalta ja diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta. 1.11.2020 voimaan tulleen tutkintopäätöksen mukaan vaadittavat opinnot voi täydentää avoimen amk:n opintoina.

Tutkintoa täydentävät opinnot: diakonian virka (diakonissa) -kokonaisuus on valmisteltu yhdessä Kirkon koulutuskeskuksen kanssa ja siihen kuuluvat opinnot vastaavat niitä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä diakoniaan liittyviä opintoja, joilla sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa, sairaanhoitaja (AMK) on tutkintopäätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 141) mukaan täydennettävä.

Diakoniatyön lähtökohtia ovat kristillinen usko ja ihmiskäsitys sekä sosiaalieettinen toimintatapa. Diakoniatyössä kohdataan ihmisten arkea ja elämän monimutkaisia kysymyksiä luovasti mutta ammatillisesti.
Diakonissa edistää terveyttä kokonaisvaltaisesti, vahvistaa voimavaroja ja tukee asiakkaan omatoimista selviytymistä. Hänellä on hyvät valmiudet asiakkaan kanssa käytävään vuorovaikutukseen myös vaikeilla hetkillä, esimerkiksi saattohoidossa tai tilanteissa, joissa potilaalla on parantumaton sairaus.

Lue Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivuilta lisää diakonin ammatista, työkuvasta ja ydinosaamisesta. Tutustu myös tarkemmin kirkkohallituksen päätöksiin viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta. (not translated)

Language

Finnish

Optionality

All compulsory

Optionality information

Kirkkohallituksen tutkintopäätöksen mukainen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, sairaanhoitaja (AMK) täydentäminen edellyttää 60 opintopisteen laajuisten teologisten, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kyseessä olevaan virkaan vaadittavien ammatillisten opintojen suorittamista.

Opintoaika on 1 - 1,5 vuotta. (not translated)

Prerequisite description

Tutkintoa täydentävät opinnot: diakonian virka (diakonissa) -opinnot on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, sairaanhoitaja (AMK) suorittaneille ja kaikkia hakijoita pyydetään toimittamaan kopio tutkintotodistuksesta ilmoittautumisen yhteydessä. (not translated)

Further information

Tutkintoa täydentävät opinnot suoritetaan yhtenä kokonaisuutena. Tutustu yksittäisten opintojen ydinsisältöihin ja tavoitteisiin klikkaamalla sen nimeä listassa. (not translated)

STY0005A20S The parish as an operating environment 5 cr
DKT1005A20S Theological foundations of diaconia and Christian education I 5 cr
DKT2005A20S Theological foundations of diaconia and Christian education II 5 cr
KIR0005A20S Multicultural work and international responsibility of the church 5 cr
HHT0002A20A Spiritual nursing 2 cr
DHA0103A15S Deaconess' expertise in nursing 3 cr
AVOIN-EVOSHD-DTA Expertise in diaconical work 10 cr
DTA0105A20S Theology of helping and building a diaconal community 5 cr
DTA0205A20S Methods and social advocacy in diaconal work 5 cr
AVOIN-EVOSHD-SEU Development of Parish Work 5 cr
SEU0102A15S Organisation and administration of the church and parishes 2 cr
SEU0202A15S Developing the work of a parish 2 cr
SEU0301A15S Communication in the church 1 cr
AVOIN-EVOSHD-AJA Current interpretations of the Christian faith 5 cr
AJA0102A15S Recent history of the Church of Finland 2 cr
AJA0202A15S Current theological trends 2 cr
AJA0301A15S Spirituality, calling and church work 1 cr
AVOIN-EVOSHD-HAR Harjoittelu (not translated) 15 cr
HAR2102A20S Familiarisation with diaconal work in a parish 2 cr
HAR7003A20A Expertise in diaconal nursing - work placement 3 cr
HAR7011A20S Work placement in diaconal work 10 cr