Elective and complementary studies

Post-degree Complimentary Studies: Youth Work

AVOIN-EVOSOSNOSK2015

Description

Täydennä tutkintoasi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nuorisotyönohjaajan kelpoisuuteen.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus päättää kirkon nuorisotyönohjaajan viran haltijalta ja nuoristotyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta. 1.9.2020 voimaan tulleen tutkintopäätöksen mukaan vaadittavat opinnot voi täydentää avoimen amk:n opintoina.

Tutkintoa täydentävät opinnot: nuorisotyönohjaajan virka -kokonaisuus on valmisteltu yhdessä Kirkon koulutuskeskuksen kanssa ja siihen kuuluvat opinnot vastaavat niitä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kirkon nuorisotyöhön ja kasvatukseen liittyviä opintoja, joilla sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa, sosionomi (AMK) tai humanistisen alan ammattikorkeakoulututkintoa, yhteisöpedagogi (AMK) on tutkintopäätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 137) mukaan täydennettävä.

Nuorisotyönohjaaja on kristillisen kasvatuksen ja kasvun tukemisen ammattilainen, jonka keskeisinä työvälineinä ovat vuorovaikutuksen ja ohjaamisen taidot. Hän kohtaa työssään lapsia, nuoria ja perheitä monin eri tavoin ja työskentelee pienten ja suurten ryhmien sekä yksilöiden kanssa. Työssä korostuvat ohjaaminen, koulutussuunnittelu, opettaminen ja kehittäminen.

Lue Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivuilta lisää nuorisotyönohjaajan ammatista, työkuvasta ja ydinosaamisesta. Tutustu myös tarkemmin kirkkohallituksen päätöksiin viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta. (not translated)

Language

Finnish

Optionality

Select according to specific criteria: 70 - 90 cr

Qualifications

Mikäli sinulla ei ole Suomen ev.-lut. kirkon kirkkohallituksen tutkintopäätöksissä vaadittavia tutkintoon sisältyviä 90 opintopisteen laajuisia teologisten, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kyseessä olevaan virkaan vaadittavia ammatillisia opintoja
   - diakonian viranhaltijan (diakoni) tai
   - nuorisotyönohjaajan tai
   - varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan
niin tutkintopäätöksen mukainen ammattikorkeakoulututkinnon täydentäminen edellyttää seuraavien 90 opintopisteen laajuisten opintojen suorittamista:
   - Diakonian ja kasvatuksen perusopinnot (25 op),
   - Tutkintopäätöksen mukaiset suuntaavat ammattiopinnot: nuorisotyönohjaaja (50 op) ja
   - Diakonian ja kasvatuksen syventävät opinnot (15 op).

Kokonaisuudet voi suorittaa osin yhtäaikaisesti, jolloin opinto-aika on nopeimmillaan 1,5 - 2 vuotta.

Mikäli sinulla on aiemmin suoritettu Suomen ev.-lut. kirkon tutkintopäätöksissä vaadittu tutkinto ja siihen kuuluvat opinnot
   - diakonian virkaan (sosionomi AMK) tai
   - varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan (sosionomi AMK)
tutkintopäätöksen mukainen ammattikorkeakoulututkinnon täydentäminen edellyttää seuraavien 70 opintopisteen laajuisten kirkon ja seurakunnan työhön sekä virkaan vaadittavien ammatillisten opintojen suorittamista:
   - Tutkintopäätöksen mukaiset suuntaavat ammattiopinnot: nuorisotyönohjaaja (50 op) ja
   - Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaiset opinnot (20 op).

Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa huomioidaan aiempaan kelpoisuuteen liittyvien opintojen kautta saavutettu osaaminen ja opinto-aika on nopeimmillaan 1 vuosi.

Prerequisite description

Tutkintoa täydentävät opinnot: nuorisotyönohjaajan virka -opinnot on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, sosionomi (AMK) tai humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinnon, yhteisöpedagogi (AMK) suorittaneille ja kaikkia hakijoita pyydetään toimittamaan kopio tutkintotodistuksesta ilmoittautumisen yhteydessä.

Tarkista kunkin osion tarkemmat ennakkovaatimukset klikkaamalla alla ao. otsikkoa. (not translated)

Further information

Tutkintoa täydentävät opinnot suoritetaan kahdessa tai kolmessa osassa (aiemmista opinnoista riippuen). Tutustu kunkin osion lisätietoihin klikkaamalla ko. otsikkoa alla.
Voit myös tutustua yksittäisten opintojen ydinsisältöihin ja tavoitteisiin klikkaamalla sen nimeä listassa. (not translated)

AVOIN-EVOSOSN1 BASIC STUDIES IN DIACONIA AND EDUCATION 25 cr
STY0005A20S The parish as an operating environment 5 cr
DKA0005A20A Professional premises of diaconia and education 5 cr
DKT1005A20S Theological foundations of diaconia and Christian education I 5 cr
DKT2005A20S Theological foundations of diaconia and Christian education II 5 cr
KIR0005A20S Multicultural work and international responsibility of the church 5 cr
AVOIN-EVOSOSN2 TUTKINTOPÄÄTÖKSEN MUKAISET SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT: NUORISOTYÖNOHJAAJA (not translated) 50 cr
AVOIN-EVOSOSN2-KNA Expertise in youth work in the church 10 cr
KNA0104A20S The theology of youth work and education at church 4 cr
KNA0206A20S Operating methods and unique questions in church youth work 6 cr
AVOIN-EVOSOSN2-EVO2 Supplementary professional studies in youth work in the church 10 cr
EVO0210A20A Supplementary professional studies in youth work in the church 10 cr
AVOIN-EVOSOSN2-HAR2 Practical training 2 / youth work in the church 15 cr
HAR2105A15S Practical training in camp and excursion activities 5 cr
HAR2210A20S Parish work placement 10 cr
AVOIN-EVOSOSN2-OPI Thesis 15 cr
KEH0103A20S Development and innovation I 3 cr
KEH0202A20S Development and innovation II 2 cr
KEH0305A20S Development and innovation III 5 cr
KEH0405A20S Development and innovation VI 5 cr
AVOIN-EVOSOSN3 ADVANCED STUDIES IN DIACONIA AND EDUCATION 15 cr
SIE0005A20S Pastoral counselling and spiritual guidance 5 cr
SEU0005A20S Development of parish work 5 cr
AJA0005A20S Modern interpretations of Christianity 5 cr