Elective and complementary studies

Post-degree Complimentary Studies: Early Childhood Education

AVOIN-EVOSOSVOSK2015

Description

Täydennä tutkintoasi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan kelpoisuuteen.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus päättää kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haltijalta sekä varhaiskasvatuksen ohjaajan työtä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta. 1.9.2020 voimaan tulleen tutkintopäätöksen mukaan vaadittavat opinnot voi täydentää avoimen amk:n opintoina.

Tutkintoa täydentävät opinnot: varhaiskasvatuksen ohjaajan virka -kokonaisuus on valmisteltu yhdessä Kirkon koulutuskeskuksen kanssa ja siihen kuuluvat opinnot vastaavat niitä teologisia, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kirkon kasvatuksen ja erityisesti kirkon varhaiskasvatuksen alaan liittyviä opintoja, joilla sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa, sosionomi (AMK) on tutkintopäätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 139) mukaan täydennettävä. Kokonaisuus sisältää myös tutkintopäätöksen edellyttämät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot (ks. myös Varhaiskasvatuslaki 504/2018).

Varhaiskasvatuksen ohjaaja on kasvattaja, jonka työn keskiössä ovat lapset ja perheet. Hänen tehtävänään on organisoida, koordinoida, ohjata ja kehittää seurakunnan varhaiskasvatusta ja perhetoimintaa. Työhön kuuluu ryhmätoimintaa, yksilöiden kohtaamista ja yhteistyötä kotien kanssa.

Lue Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivuilta lisää varhaiskasvatuksen ohjaajan ammatista, työkuvasta ja ydinosaamisesta. Tutustu myös tarkemmin kirkkohallituksen päätöksiin viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta. (not translated)

Duration

2

Language

Finnish

Optionality

Select according to specific criteria: 90 - 111 cr

Qualifications

Mikäli sinulla ei ole Suomen ev.-lut. kirkon kirkkohallituksen tutkintopäätöksissä vaadittavia tutkintoon sisältyviä 90 opintopisteen laajuisia teologisten, kirkon ja seurakunnan työhön sekä kyseessä olevaan virkaan vaadittavia ammatillisia opintoja
   - diakonian viranhaltijan (diakoni) tai
   - nuorisotyönohjaajan tai
   - varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaan
eikä vähintään 60 opintopisteen laajuisia varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneita opintoja,
niin tutkintopäätöksen mukainen ammattikorkeakoulututkinnon täydentäminen edellyttää seuraavien 111 opintopisteen laajuisten opintojen suorittamista:
   - Diakonian ja kasvatuksen perusopinnot (25 op),
   - Tutkintopäätöksen mukaiset suuntaavat ammattiopinnot: varhaiskasvatuksen ohjaaja (71 op) ja
   - Diakonian ja kasvatuksen syventävät opinnot (15 op).

Kokonaisuudet voi suorittaa osin yhtäaikaisesti, jolloin opinto-aika on nopeimmillaan 2 - 2,5 vuotta.

Mikäli sinulla on aiemmin suoritettu Suomen ev.-lut. kirkon tutkintopäätöksissä vaadittu tutkinto ja siihen kuuluvat opinnot
   - diakonian virkaan (sosionomi AMK) tai
   - nuorisotyönohjaajan virkaan (sosionomi AMK),
mutta ei ole vähintään 60 opintopisteen laajuisia varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneita opintoja,
tutkintopäätöksen mukainen ammattikorkeakoulututkinnon täydentäminen edellyttää seuraavien 70 opintopisteen laajuisten kirkon ja seurakunnan työhön sekä virkaan vaadittavien ammatillisten opintojen suorittamista:
   - Tutkintopäätöksen mukaiset suuntaavat ammattiopinnot: varhaiskasvatuksen ohjaaja (71 op) ja
   - Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaiset opinnot (20 op).

Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa huomioidaan aiempaan kelpoisuuteen liittyvien opintojen kautta saavutettu osaaminen ja opinto-aika on nopeimmillaan 1 - 1,5 vuotta.

Mikäli sinulla on aiemmin suoritettu varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen vaadittavat varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot (60 op) lorem ipsum....

Prerequisite description

Tutkintoa täydentävät opinnot: varhaiskasvatuksen ohjaajan virka -opinnot on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, sosionomi (AMK) suorittaneille ja kaikkia hakijoita pyydetään toimittamaan kopio tutkintotodistuksesta ilmoittautumisen yhteydessä.

Tarkista kunkin osion tarkemmat ennakkovaatimukset klikkaamalla alla ao. otsikkoa. (not translated)

Further information

Tutkintoa täydentävät opinnot suoritetaan kahdessa tai kolmessa osassa (aiemmista opinnoista riippuen). Tutustu kunkin osion lisätietoihin klikkaamalla ko. otsikkoa alla.
Voit myös tutustua yksittäisten opintojen ydinsisältöihin ja tavoitteisiin klikkaamalla sen nimeä listassa. (not translated)

AVOIN-EVOSOSV1 BASIC STUDIES IN DIACONIA AND EDUCATION 25 cr
STY0005A20S The parish as an operating environment 5 cr
DKA0005A20A Professional premises of diaconia and education 5 cr
DKT1005A20S Theological foundations of diaconia and Christian education I 5 cr
DKT2005A20S Theological foundations of diaconia and Christian education II 5 cr
KIR0005A20S Multicultural work and international responsibility of the church 5 cr
AVOIN-EVOSOSV2 PROFESSIONAL SPECIALISATION STUDIES SPECIFIED IN THE DEGREE DECISION: CHRISTIAN EARLY CHILDHOOD EDUCATION 71 cr
AVOIN-EVOSOSV2-VAR Early childhood education, child and family work 20 cr
PER0005A20S Family work and child welfare 5 cr
VAR0105A20S Basics of early childhood education 5 cr
VAR0205A20S Supporting children’s development and learning in early childhood education 5 cr
VAR0305A20S Pedagogical methods of early childhood education and methods of child and family work 5 cr
AVOIN-EVOSOSV2-KVA Expertise in early childhood education in the church 5 cr
KVA0005A20S Expertise in early childhood education in the church 5 cr
AVOIN-EVOSOSV2-HAR2 Work placement 2 / Work placement in early childhood education and care within the church 15 cr
HAR2202A20S Work placement in camping and hiking 2 cr
HAR2213A20S Parish work placement 13 cr
AVOIN-EVOSOSV2-HAR3 Work placement 3 / Pedagogical work placement 16 cr
HAR3215A20S Pedagogical work placement 15 cr
HAR3201A20S Workplace counselling in small groups, critical reflection of professionalism 1 cr
AVOIN-EVOSOSV2-OPI Thesis 15 cr
KEH0103A20S Development and innovation I 3 cr
KEH0202A20S Development and innovation II 2 cr
KEH0305A20S Development and innovation III 5 cr
KEH0405A20S Development and innovation VI 5 cr
AVOIN-EVOSOSV3 ADVANCED STUDIES IN DIACONIA AND EDUCATION 15 cr
SIE0005A20S Pastoral counselling and spiritual guidance 5 cr
SEU0005A20S Development of parish work 5 cr
AJA0005A20S Modern interpretations of Christianity 5 cr