Elective and complementary studies

Interpretation in the context of immigration (15 cr)

AVOIN-MAMOSK2019

Description

Opinnoissa perehdytään maahanmuuttohallintoon toimintaympäristönä, sille ominaisiin tulkkaustilanteisiin ja alaan liittyvään sanastoon ja käsitteisiin. (not translated)

Duration

0.5

Language

Finnish

Optionality

All compulsory

Prerequisite description

Kokonaisuus soveltuu erityisesti asioimistulkkina työskenteleville osaamisen laajentamiseen ja syventämiseen. Osallistuminen edellyttää molempien opiskelussa käytettävien työkielien vahvaa hallintaa.
Diakin asioimistulkkauksen koulutuksessa mahdollisia työkieliä ovat: arabia, kiina (mandariini), kurdi (soranin murre), persia (farsi), somali, urdu, tigrinja tai venäjä. Kieliparin toinen työkieli on aina suomi. Kaikkia kielipareja ei ole opintotarjonnassa joka lukukausi.

Mikäli olet kiinnostunut opinnoista kieliparina suomi - suomalainen viittomakieli, ota yhteyttä avoimen amk:n opintotoimistoon ennen ilmoittautumista osallistumismahdollisuuden selvittämiseksi. (not translated)

Further information

Osaamiskokonaisuus on avoimen amk:n opintotarjonnassa yleensä seuraavasti
- Helsingin-kampus: syyslukukausi, monimuotototeutus

Opintojen suorittaminen edellyttää opetukseen osallistumista (kampuksella ja verkossa) toteutussuunnitelmassa ja lukujärjestyksessä kuvatulla tavalla.
Huom: Asioimistulkkauksen koulutus järjestetään monikampustoteutuksena. Osaan kontaktiopetuksesta voi osallistua verkossa etäyhteyden kautta, mutta kokonaisuuteen kuuluu aina jonkin verran lähiopetusta Helsingin-kampuksella.

Ilmoittaudu mukaan hakemalla opintoja kokonaisuuden nimellä Diakin avoimen amk:n ilmoittautumisportaalista tai tarkista suora ilmoittautumislinkki Diakin avoimen amk:n nettisivuilta.

Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksoihin voi myös osallistua erikseen, avoimen amk:n normaalin opintotarjonnan mukaisesti.

Huom: Kaikki kurssien lisätiedoissa näkyvät toteutukset eivät välttämättä ole avoimen amk:n opintotarjonnassa. Mikäli et löydä ilmoittautumisportaalista yhtään avointa toteutusta, voit tiedustella seuraavaa toteutuskertaa avoimen amk:n opintotoimistosta. (not translated)

AVOIN-MAMOSK Interpretation in the context of immigration 15 cr
SUY0505A19H Immigration services as a professional environment 5 cr
TUV0705A19H Interpreting 4 5 cr
TYV0505A19H Working languages and communication in immigration services 5 cr