2015 sh

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1V 2V 3V 4V
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 1 2 1 2 1 2
PERUSOPINNOT
                                   
Orientaatio korkeakouluopintoihin
                                   
Orientaatio korkeakouluopintoihin 2
     
           
           
Englanti
                                   
Ammatillinen englanti
                                   
Englannin suullinen kielitaito 1.5
     
           
           
Englannin kirjallinen kielitaito 1.5
     
           
           
Ruotsi
                                   
Ammatillinen ruotsi
                                   
Ruotsin suullinen kielitaito 1.5    
       
           
     
Ruotsin kirjallinen kielitaito 1.5    
       
           
     
503050030005003000
AMMATTIOPINNOT
                                   
Asiakastyön lähtökohdat
                                   
Sosiaali-, terveys- ja kirkonalan etiikka ja ammatillisuus 4
     
           
           
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 3
     
           
           
Sosiaali-, terveys - ja kirkonalan palvelujärjestelmä ja toimintaympäristö 2
     
           
           
Kohtaaminen hoitosuhteessa
                                   
Ihmisen persoonallinen kasvu ja kehitys 3
     
           
           
Hoitosuhde, moninaiset ja monikulttuuriset asiakkaat 3
     
           
           
Kliininen hoitotyö I
                                   
Hoitotyön päätöksenteon prosessi ja dokumentointi 2
     
           
           
Anatomia ja fysiologia I 2
     
           
           
Infektioiden torjunta ja aseptiikka 2
     
           
           
Perushoito, päivittäisissä toiminnoissa tukeminen ja ergonomia, simulaatiot 2
     
           
           
Osallistava vuorovaikutus ja ohjaus
                                   
Vammaisuus 2
     
           
           
Auttava vuorovaikutus ja ohjaus 4
     
           
           
Kliininen hoitotyö II
                                   
Anatomia ja fysiologia II 2
     
           
           
Kuntouttavan terveyden edistämisen menetelmät 2
     
           
           
Peruselintoimintojen tarkkailu- ja hoito, simulaatiot 3
     
           
           
Spiritual Nursing in Clinical Practice
                                   
Spiritual Nursing in Clinical Practice 3  
     
           
         
Aikuisten hoitotyö
                                   
Aikuisten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 4  
     
           
         
Kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatiot 3  
     
           
         
Vanhusten hoitotyö
                                   
Vanhuus 2  
     
           
         
Vanhusten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2  
     
           
         
Palliative Care and end of life care
                                   
Palliative Care and end of life care 3  
     
           
         
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                   
Mielenterveys ja päihteet 3  
       
           
       
Näyttöön perustuva kliininen hoitotyö mielenterveys- ja päihdehoitotyössä 2  
       
           
       
Mielenterveys-, päihde- ja kriisityön menetelmät, simulaatio 2  
       
           
       
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö
                                   
Lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistäminen 2    
       
           
     
Lasten ja nuorten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2    
       
           
     
Lasten ja nuorten kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatio 2    
       
           
     
Hoitotyön kehittyvä asiantuntijuus
                                   
Sosiaali- ja terveystalous 2    
         
           
   
Johtaminen ja yrittäjyys 3    
         
           
   
Hoitotyön asiantuntijuus ja eettinen sensitiivisyys
                                   
Sairaanhoitajan asiantuntijuus 3    
         
           
   
Kliininen asiantuntijuus, simulaatio 4    
         
           
   
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)
                                   
Ammattialan kehittämistyön välineet I 3
     
           
           
Ammattialan kehittämistyön välineet II 2  
     
           
         
Lääkehoito- ja laskenta
                                   
Turvallinen lääkehoito ja -laskenta 2
     
           
           
Aikuisten lääkehoito ja -laskenta 2  
     
           
         
Vanhusten lääkehoito ja -laskenta 2  
     
           
         
Mielenterveys- ja päihdetyön lääkehoito ja -laskenta 2  
       
           
       
Lasten ja nuorten lääkehoito ja -laskenta 1    
       
           
     
Harjoittelut
                                   
Hoitotyön perusharjoittelu 5
     
           
           
Toimintakyvyn tukeminen ja ohjaus harjoittelu 8
     
           
           
Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu 10  
     
           
         
Vanhusten hoitotyön kliininen harjoittelu/kotisairaanhoidon harjoittelu 8  
       
           
       
Mielenterveyden edistämisen ja päihdehoitotyön harjoittelu 8  
       
           
       
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön kliininen harjoittelu 10    
       
           
     
Erityistuen tarpeessa olevien terveyden edistämisen harjoittelu 10    
       
           
     
Hoitotyön asiantuntijuus -harjoittelu 6    
         
           
   
5458450543325271800543325271800
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                   
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                   
Multicultural Nursing
                                   
Culturally sensitive nursing interventions 5    
         
           
   
Global infections recognition, management and prevention 5      
         
           
 
Transnational nursing 5      
         
           
 
Multicultural nursing in Clinical Practice 15      
         
           
 
Kriittisesti sairaan hoitotyö
                                   
Kriittisesti sairaan peruselintoimintojen häiriöiden tunnistaminen ja hoito 5    
         
           
   
Kriittisesti sairaan valvonta- ja hoitolaitteet 5      
         
           
 
Kriittisesti sairaan ja hänen läheistensä tukeminen sekä hoidon vaikuttavuus 5      
         
           
 
Mielenterveys ja päihdetyö
                                   
Lasten ja nuorten mielenterveystyö 5    
         
           
   
Mielenterveyden tukemisen ja päihdetyön menetelmät 5      
         
           
 
Huumetyö 5      
         
           
 
Mielenterveys ja päihdetyön harjoittelu 15      
         
           
 
Gerontologinen hoitotyö
                                   
Gerontologinen kliininen hoitotyö 5    
         
           
   
Kulttuurisensitiivinen gerontologinen työ 5      
         
           
 
Terveysteknologia gerontologisessa hoitotyössä 5      
         
           
 
Gerontologisen hoitotyön harjoittelu 15      
         
           
 
Perhehoitotyö
                                   
002085000020850000020850
OPINNÄYTETYÖ
                                   
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)
                                   
Opinnäytetyö
                                   
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3  
       
           
       
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 2    
       
           
     
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III 5    
         
           
   
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV 5      
         
           
 
037500325500032550
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.