2017sh

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1V 2V 3V 4V
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 1 2 1 2 1 2
PERUSOPINNOT
                                   
Orientaatio korkeakouluopintoihin
                                   
Orientaatio korkeakouluopintoihin 2
     
           
           
Englanti
                                   
Ammatillinen englanti
                                   
Englannin suullinen kielitaito 1.5
     
           
           
Englannin kirjallinen kielitaito 1.5
     
           
           
Ruotsi
                                   
Ammatillinen ruotsi
                                   
Ruotsin suullinen kielitaito 1.5    
       
           
     
Ruotsin kirjallinen kielitaito 1.5    
       
           
     
503050030005003000
AMMATTIOPINNOT
                                   
Asiakastyön lähtökohdat
                                   
Sosiaali-, terveys- ja kirkonalan etiikka ja ammatillisuus 4
     
           
           
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 3
     
           
           
Sosiaali-, terveys - ja kirkonalan palvelujärjestelmä ja toimintaympäristö 2
     
           
           
Kohtaaminen hoitosuhteessa
                                   
Ihmisen kasvu ja kehitys 3
     
           
           
Hoitosuhde, moninaiset ja monikulttuuriset asiakkaat 3
     
           
           
Kliininen hoitotyö I
                                   
Hoitotyön päätöksenteon prosessi ja dokumentointi 2
     
           
           
Anatomia ja fysiologia I 2
     
           
           
Infektioiden torjunta ja aseptiikka 2
     
           
           
Perushoito, päivittäisissä toiminnoissa tukeminen ja ergonomia, simulaatiot 2
     
           
           
Osallistava vuorovaikutus ja ohjaus
                                   
Vammaisuus 2
     
           
           
Auttava vuorovaikutus ja ohjaus 4
     
           
           
Kliininen hoitotyö II
                                   
Anatomia ja fysiologia II 2
     
           
           
Kuntouttavan terveyden edistämisen menetelmät 2
     
           
           
Peruselintoimintojen tarkkailu- ja hoito, simulaatiot 3
     
           
           
Aikuisten hoitotyö
                                   
Aikuisten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 4  
     
           
         
Kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatiot 3  
     
           
         
Vanhusten hoitotyö
                                   
Vanhuus 2  
     
           
         
Vanhusten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2  
     
           
         
Palliative Care and end of life care
                                   
Palliative Care and end of life care 3  
     
           
         
Spiritual Nursing in Clinical Practice
                                   
Spiritual Nursing in Clinical Practice 3  
       
           
       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                   
Mielenterveys ja päihteet 3  
       
           
       
Näyttöön perustuva kliininen hoitotyö mielenterveys- ja päihdehoitotyössä 2  
       
           
       
Mielenterveys-, päihde- ja kriisityön menetelmät, simulaatio 2  
       
           
       
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö
                                   
Lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistäminen 2    
       
           
     
Lasten ja nuorten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2    
       
           
     
Lasten ja nuorten kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatio 2    
       
           
     
Hoitotyön kehittyvä asiantuntijuus
                                   
Sosiaali- ja terveystalous 2    
         
           
   
Johtaminen ja yrittäjyys 3    
         
           
   
Hoitotyön asiantuntijuus ja eettinen sensitiivisyys
                                   
Sairaanhoitajan asiantuntijuus 3    
         
           
   
Kliininen asiantuntijuus, simulaatio 4    
         
           
   
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)
                                   
Ammattialan kehittämistyön välineet I 3
     
           
           
Ammattialan kehittämistyön välineet II 2  
     
           
         
Lääkehoito- ja laskenta
                                   
Turvallinen lääkehoito ja -laskenta 2
     
           
           
Aikuisten lääkehoito ja -laskenta 2  
     
           
         
Vanhusten lääkehoito ja -laskenta 2  
     
           
         
Mielenterveys- ja päihdetyön lääkehoito ja -laskenta 2  
       
           
       
Lasten ja nuorten lääkehoito ja -laskenta 1    
       
           
     
Harjoittelut
                                   
Hoitotyön perusharjoittelu 5
     
           
           
Toimintakyvyn tukeminen ja ohjaus harjoittelu 8
     
           
           
Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu I 6  
     
           
         
Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu II 6  
     
           
         
Vanhusten hoitotyön kliininen harjoittelu/kotisairaanhoidon harjoittelu 6  
       
           
       
Mielenterveyden edistämisen ja päihdehoitotyön harjoittelu 8  
       
           
       
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön kliininen harjoittelu 10    
       
           
     
Erityistuen tarpeessa olevien terveyden edistämisen harjoittelu 10    
       
           
     
Hoitotyön asiantuntijuus -harjoittelu 6    
         
           
   
5458450543226271800543226271800
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                   
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                   
Multicultural Nursing
                                   
Kriittisesti sairaan hoitotyö
                                   
Mielenterveys ja päihdetyö
                                   
Gerontologinen hoitotyö
                                   
Perhehoitotyö
                                   
000000000000000000
OPINNÄYTETYÖ
                                   
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)
                                   
Opinnäytetyö
                                   
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3  
       
           
       
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 2    
       
           
     
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III 5    
         
           
   
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV 5      
         
           
 
037500325500032550
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.