2020 Sairaanhoitaja (AMK), kaksikielinen koulutus (suomi-ruotsi)

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1V 2V 3V 4V
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
PERUSOPINNOT
                                   
Orientaatio korkeakouluopintoihin
                                   
Orientaatio korkeakouluopintoihin 4
     
           
           
Englanti
                                   
Ammatillinen englanti
                                   
Englannin suullinen kielitaito 1.5    
         
           
   
Englannin kirjallinen kielitaito 1.5    
         
           
   
Ruotsi
                                   
Ammatillinen ruotsi
                                   
Ruotsin suullinen kielitaito 1.5
       
           
         
Ruotsin kirjallinen kielitaito 1.5
       
           
         
Suomi
                                   
Ammatillinen suomi
                                   
703043003004300300
AMMATTIOPINNOT
                                   
Asiakastyön lähtökohdat
                                   
Sosiaali-, terveys- ja kirkon alan etiikka ja ammatillisuus 4
     
           
           
Sosiaali-, terveys - ja kirkonalan palvelujärjestelmä ja toimintaympäristö 2
     
           
           
Kohtaaminen hoitosuhteessa
                                   
Ihmisen kasvu ja kehitys 3
     
           
           
Hoitosuhde, moninaiset ja monikulttuuriset asiakkaat 3
     
           
           
Kliininen hoitotyö I
                                   
Hoitotyön päätöksenteon prosessi ja dokumentointi 2
     
           
           
Anatomia ja fysiologia I 2
     
           
           
Infektioiden torjunta ja aseptiikka 2
     
           
           
Perushoito, päivittäisissä toiminnoissa tukeminen ja ergonomia, simulaatiot 2
     
           
           
Osallistava vuorovaikutus ja ohjaus
                                   
Vammaisuus 2
       
           
         
Auttava vuorovaikutus ja ohjaus 4
       
           
         
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 3
       
           
         
Kliininen hoitotyö II
                                   
Anatomia ja fysiologia II 2
       
           
         
Kuntouttavan terveyden edistämisen menetelmät 2
       
           
         
Peruselintoimintojen tarkkailu- ja hoito, simulaatiot 3
       
           
         
Aikuisten hoitotyö
                                   
Aikuisten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 4  
       
           
       
Kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatiot 3  
       
           
       
Vanhusten/ikääntyvien hoitotyö
                                   
Vanhuus 2  
       
           
       
Vanhusten/ikääntyvien näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2  
       
           
       
Palliatiivinen ja hengellinen hoitotyö
                                   
Palliatiivinen ja hengellinen hoitotyö 5  
         
           
     
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                   
Mielenterveys- ja päihteet 4  
         
           
     
Näyttöön perustuva kliininen hoitotyö ja simulaatio mielenterveys- ja päihdehoitotyössä 4  
         
           
     
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö
                                   
Lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistäminen 2    
         
           
   
Lasten ja nuorten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2    
         
           
   
Lasten ja nuorten kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatio 2    
         
           
   
Hoitotyön kehittyvä asiantuntijuus
                                   
Sosiaali- ja terveystalous 2    
           
           
 
Johtaminen ja yrittäjyys 3    
           
           
 
Hoitotyön asiantuntijuus ja eettinen sensitiivisyys
                                   
Sairaanhoitajan asiantuntijuus 3    
           
           
 
Kliininen asiantuntijuus, simulaatio 4    
           
           
 
Kulttuurisensitiivinen asiantuntijuus 2    
           
           
 
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)
                                   
Ammattialan kehittämistyön välineet I 3
       
           
         
Ammattialan kehittämistyön välineet II 2  
       
           
       
Lääkehoito- ja laskenta
                                   
Turvallinen lääkehoito ja -laskenta 2
       
           
         
Aikuisten lääkehoito ja -laskenta 2  
       
           
       
Vanhusten/ikääntyvien lääkehoito ja -laskenta 2  
       
           
       
Mielenterveys- ja päihdetyön lääkehoito ja -laskenta 1  
         
           
     
Lasten ja nuorten lääkehoito ja -laskenta 1    
         
           
   
Rokottaminen ja tartuntatautien ehkäisy 2    
         
           
   
Harjoittelut
                                   
Hoitotyön perusharjoittelu 5
     
           
           
Toimintakyvyn tukeminen ja ohjaus harjoittelu 6
       
           
         
Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu I 6  
       
           
       
Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu II 6  
       
           
       
Vanhusten/ikääntyvien hoitotyön kliininen harjoittelu/kotisairaanhoidon harjoittelu 7  
         
           
     
Mielenterveyden edistämisen ja päihdehoitotyön harjoittelu 8  
         
           
     
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön kliininen harjoittelu 8    
         
           
   
Erityistuen tarpeessa olevien terveyden edistämisen harjoittelu 6    
         
           
   
Hoitotyön asiantuntijuus harjoittelu 8    
           
           
 
525845025272929232202527292923220
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
                                   
Vaihtoehtoiset syventävät opinnot
                                   
Kriittisesti sairaan ja perioperatiivisen potilaan hoitotyö
                                   
Mielenterveys ja päihdetyö
                                   
Gerontologinen hoitotyö
                                   
Child, adolescent and family nursing: advanced studies
(Valitaan opintoja 30 op)
                                   
Professional work in the global context
(Valitaan opintoja 30 op)
                                   
000000000000000000
OPINNÄYTETYÖ
                                   
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)
                                   
Opinnäytetyö
                                   
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3  
         
           
     
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 2    
         
           
   
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III 5    
           
           
 
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV 5      
           
           
037500032550003255
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.