2017shd

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1V 2V 3V 4V 5V
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 1 2 1 2 1 2 1
PERUSOPINNOT
                                         
Orientaatio korkeakouluopintoihin
                                         
Orientaatio korkeakouluopintoihin 2
       
             
             
Englanti
                                         
Ammatillinen englanti
                                         
Englannin suullinen kielitaito 1.5  
       
             
           
Englannin kirjallinen kielitaito 1.5  
       
             
           
Ruotsi
                                         
Ammatillinen ruotsi
                                         
Ruotsin suullinen kielitaito 1.5    
           
             
     
Ruotsin kirjallinen kielitaito 1.5    
           
             
     
233002300300023003000
AMMATTIOPINNOT
                                         
Asiakastyön lähtökohdat
                                         
Sosiaali-, terveys- ja kirkonalan etiikka ja ammatillisuus 4
       
             
             
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 3
       
             
             
Sosiaali-, terveys - ja kirkonalan palvelujärjestelmä ja toimintaympäristö 2
       
             
             
Kohtaaminen hoitosuhteessa
                                         
Ihmisen kasvu ja kehitys 3
       
             
             
Hoitosuhde, moninaiset ja monikulttuuriset asiakkaat 3
       
             
             
Kliininen hoitotyö I
                                         
Hoitotyön päätöksenteon prosessi ja dokumentointi 2
       
             
             
Anatomia ja fysiologia I 2
       
             
             
Infektioiden torjunta ja aseptiikka 2
       
             
             
Perushoito, päivittäisissä toiminnoissa tukeminen ja ergonomia, simulaatiot 2
       
             
             
Osallistava vuorovaikutus ja ohjaus
                                         
Vammaisuus 2  
       
             
           
Auttava vuorovaikutus ja ohjaus 4  
       
             
           
Kliininen hoitotyö II
                                         
Anatomia ja fysiologia II 2  
       
             
           
Kuntouttavan terveyden edistämisen menetelmät 2  
       
             
           
Peruselintoimintojen tarkkailu- ja hoito, simulaatiot 3  
       
             
           
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatillisuus
                                         
Seurakunta toimintaympäristönä 2
       
             
             
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen yhteiset lähtökohdat 3
       
             
             
Aikuisten hoitotyö
                                         
Aikuisten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 4  
         
             
         
Kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatiot 3  
         
             
         
Vanhusten hoitotyö
                                         
Vanhuus 2    
         
             
       
Vanhusten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2    
         
             
       
Palliative Care and end of life care
                                         
Palliative Care and end of life care 3  
         
             
         
Spiritual Nursing in Clinical Practice
                                         
Spiritual Nursing in Clinical Practice 3    
           
             
     
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                         
Mielenterveys ja päihteet 3    
         
             
       
Näyttöön perustuva kliininen hoitotyö mielenterveys- ja päihdehoitotyössä 2    
         
             
       
Mielenterveys-, päihde- ja kriisityön menetelmät, simulaatio 2    
         
             
       
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet I
                                         
Uuden testamentin synty ja sisältö 2  
       
             
           
Varhaiskirkon historia ja oppi 2  
       
             
           
Hengellisyys ja hartaus 1  
       
             
           
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö
                                         
Lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistäminen 2    
           
             
     
Lasten ja nuorten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2    
           
             
     
Lasten ja nuorten kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatio 2    
           
             
     
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet II
                                         
Vanhan testamentin synty ja sisältö 2  
         
             
         
Reformaation sisältö ja luterilaisen kirkon oppi 2  
         
             
         
Jumalanpalveluksen teologia ja käytäntö 1  
         
             
         
Sielunhoito ja hengellinen ohjaus
                                         
Sielunhoidon ja hengellisen ohjauksen menetelmät 3    
           
             
     
Sielunhoidon ja hengellisen ohjauksen kehittävä työote 2    
           
             
     
Hoitotyön kehittyvä asiantuntijuus
                                         
Sosiaali- ja terveystalous 2      
           
             
   
Johtaminen ja yrittäjyys 3      
           
             
   
Diakoniatyön asiantuntijuus
                                         
Auttamisen teologia ja diakonian työmuodot 2    
         
             
       
Diakoniatyön menetelmät 4    
         
             
       
Diakonian yhteiskunnallinen tehtävä 1    
         
             
       
Diakonia osallisuuden vahvistajana 3    
         
             
       
Seurakuntatyön kehittäminen
                                         
Kirkon ja seurakunnan organisaatio ja hallinto 2      
           
             
   
Seurakunnan työn kehittäminen 2      
           
             
   
Viestintä kirkon työssä 1      
           
             
   
Kirkon monikulttuurisuustyö ja kansainvälinen vastuu
                                         
Kirkon kansainvälinen ja monikulttuurinen työ 2      
             
             
 
Uuden ajan kirkkohistoria 1      
             
             
 
Kontekstuaalinen raamatuntulkinta 2      
             
             
 
Diakonisen hoitotyön asiantuntijuus
                                         
Diakonissan asiantuntijuus hoitotyössä 3      
             
             
 
Diakonisen hoitotyön kehittäminen 2      
             
             
 
Kliininen asiantuntijuus, simulaatio 4      
             
             
 
Ajankohtaisia kristinuskon tulkintoja
                                         
Suomen kirkon lähihistoria 2      
             
             
 
Ajankohtaiset teologiset suuntaukset 2      
             
             
 
Spiritualiteetti, kutsumus ja kirkon työ 1      
             
             
 
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)
                                         
Ammattialan kehittämistyön välineet I 3  
       
             
           
Ammattialan kehittämistyön välineet II 2  
         
             
         
Lääkehoito- ja laskenta
                                         
Turvallinen lääkehoito ja -laskenta 2  
       
             
           
Aikuisten lääkehoito ja -laskenta 2  
         
             
         
Vanhusten lääkehoito ja -laskenta 2  
         
             
         
Mielenterveys- ja päihdetyön lääkehoito ja -laskenta 2    
         
             
       
Lasten ja nuorten lääkehoito ja -laskenta 1    
           
             
     
Harjoittelut
                                         
Perusharjoittelu 3
       
             
             
Seurakunnan diakoniatyöhön tutustuminen 2
       
             
             
Toimintakyvyn tukeminen ja ohjaus harjoittelu 8  
       
             
           
Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu I 6  
         
             
         
Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu II 6  
         
             
         
Vanhusten hoitotyön kliininen harjoittelu/kotisairaanhoidon harjoittelu 6    
         
             
       
Mielenterveyden edistämisen ja päihdehoitotyön harjoittelu 6    
         
             
       
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön kliininen harjoittelu 8    
           
             
     
Diakoniatyön harjoittelu 13      
           
             
   
Diakonisen hoitotyön asiantuntijuus harjoittelu 10      
             
             
 
336458520333133352323290333133352323290
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                         
Vapaasti valittavat opinnot I 5        
             
             
Vapaasti valittavat opinnot II 5        
             
             
000010000000010000000010
OPINNÄYTETYÖ
                                         
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)
                                         
Opinnäytetyö
                                         
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3    
         
             
       
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 2    
           
             
     
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III 5      
           
             
   
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV 5        
             
             
005550003250500032505
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.