2017shd

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1V 2V 3V 4V
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 1 2 1 2 1 2
PERUSOPINNOT
                                       
Orientaatio korkeakouluopintoihin
                                       
Orientaatio korkeakouluopintoihin 2
     
             
             
Englanti
                                       
Ammatillinen englanti
                                       
Englannin suullinen kielitaito 1.5
       
             
           
Englannin kirjallinen kielitaito 1.5
       
             
           
Ruotsi
                                       
Ammatillinen ruotsi
                                       
Ruotsin suullinen kielitaito 1.5    
         
             
     
Ruotsin kirjallinen kielitaito 1.5    
         
             
     
50302300300023003000
AMMATTIOPINNOT
                                       
Asiakastyön lähtökohdat
                                       
Sosiaali-, terveys- ja kirkonalan etiikka ja ammatillisuus 4
     
             
             
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 3
     
             
             
Sosiaali-, terveys - ja kirkonalan palvelujärjestelmä ja toimintaympäristö 2
     
             
             
Kohtaaminen hoitosuhteessa
                                       
Ihmisen kasvu ja kehitys 3
     
             
             
Hoitosuhde, moninaiset ja monikulttuuriset asiakkaat 3
     
             
             
Kliininen hoitotyö I
                                       
Hoitotyön päätöksenteon prosessi ja dokumentointi 2
     
             
             
Anatomia ja fysiologia I 2
     
             
             
Infektioiden torjunta ja aseptiikka 2
     
             
             
Perushoito, päivittäisissä toiminnoissa tukeminen ja ergonomia, simulaatiot 2
     
             
             
Osallistava vuorovaikutus ja ohjaus
                                       
Vammaisuus 2
       
             
           
Auttava vuorovaikutus ja ohjaus 4
       
             
           
Kliininen hoitotyö II
                                       
Anatomia ja fysiologia II 2
       
             
           
Kuntouttavan terveyden edistämisen menetelmät 2
       
             
           
Peruselintoimintojen tarkkailu- ja hoito, simulaatiot 3
       
             
           
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatillisuus
                                       
Seurakunta toimintaympäristönä 2
       
             
           
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen yhteiset lähtökohdat 3
       
             
           
Aikuisten hoitotyö
                                       
Aikuisten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 4  
       
             
         
Kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatiot 3  
       
             
         
Vanhusten hoitotyö
                                       
Vanhuus 2  
       
             
         
Vanhusten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2  
       
             
         
Palliative Care and end of life care
                                       
Palliative Care and end of life care 3  
       
             
         
Spiritual Nursing in Clinical Practice
                                       
Spiritual Nursing in Clinical Practice 3  
         
             
       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                       
Mielenterveys ja päihteet 3  
         
             
       
Näyttöön perustuva kliininen hoitotyö mielenterveys- ja päihdehoitotyössä 2  
         
             
       
Mielenterveys-, päihde- ja kriisityön menetelmät, simulaatio 2  
         
             
       
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet I
                                       
Uuden testamentin synty ja sisältö 2  
         
             
       
Varhaiskirkon historia ja oppi 2  
         
             
       
Hengellisyys ja hartaus 1  
         
             
       
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö
                                       
Lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistäminen 2    
         
             
     
Lasten ja nuorten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2    
         
             
     
Lasten ja nuorten kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatio 2    
         
             
     
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet II
                                       
Vanhan testamentin synty ja sisältö 2    
         
             
     
Reformaation sisältö ja luterilaisen kirkon oppi 2    
         
             
     
Jumalanpalveluksen teologia ja käytäntö 1    
         
             
     
Sielunhoito ja hengellinen ohjaus
                                       
Sielunhoidon ja hengellisen ohjauksen menetelmät 3    
         
             
     
Sielunhoidon ja hengellisen ohjauksen kehittävä työote 2    
         
             
     
Hoitotyön kehittyvä asiantuntijuus
                                       
Sosiaali- ja terveystalous 2    
           
             
   
Johtaminen ja yrittäjyys 3    
           
             
   
Diakoniatyön asiantuntijuus
                                       
Auttamisen teologia ja diakonian työmuodot 2    
           
             
   
Diakoniatyön menetelmät 4    
           
             
   
Diakonian yhteiskunnallinen tehtävä 1    
           
             
   
Diakonia osallisuuden vahvistajana 3    
           
             
   
Seurakuntatyön kehittäminen
                                       
Kirkon ja seurakunnan organisaatio ja hallinto 2      
           
             
 
Seurakunnan työn kehittäminen 2      
           
             
 
Viestintä kirkon työssä 1      
           
             
 
Kirkon monikulttuurisuustyö ja kansainvälinen vastuu
                                       
Kirkon kansainvälinen ja monikulttuurinen työ 2      
           
             
 
Uuden ajan kirkkohistoria 1      
           
             
 
Kontekstuaalinen raamatuntulkinta 2      
           
             
 
Diakonisen hoitotyön asiantuntijuus
                                       
Diakonissan asiantuntijuus hoitotyössä 3      
           
             
 
Diakonisen hoitotyön kehittäminen 2      
           
             
 
Kliininen asiantuntijuus, simulaatio 4      
           
             
 
Ajankohtaisia kristinuskon tulkintoja
                                       
Suomen kirkon lähihistoria 2      
             
             
Ajankohtaiset teologiset suuntaukset 2      
             
             
Spiritualiteetti, kutsumus ja kirkon työ 1      
             
             
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)
                                       
Ammattialan kehittämistyön välineet I 3
       
             
           
Ammattialan kehittämistyön välineet II 2  
       
             
         
Lääkehoito- ja laskenta
                                       
Turvallinen lääkehoito ja -laskenta 2
       
             
           
Aikuisten lääkehoito ja -laskenta 2  
       
             
         
Vanhusten lääkehoito ja -laskenta 2  
       
             
         
Mielenterveys- ja päihdetyön lääkehoito ja -laskenta 2  
         
             
       
Lasten ja nuorten lääkehoito ja -laskenta 1    
         
             
     
Harjoittelut
                                       
Perusharjoittelu 3
     
             
             
Seurakunnan diakoniatyöhön tutustuminen 2
     
             
             
Toimintakyvyn tukeminen ja ohjaus harjoittelu 8
       
             
           
Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu I 6  
       
             
         
Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu II 6  
       
             
         
Vanhusten hoitotyön kliininen harjoittelu/kotisairaanhoidon harjoittelu 6  
         
             
       
Mielenterveyden edistämisen ja päihdehoitotyön harjoittelu 6  
         
             
       
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön kliininen harjoittelu 8    
         
             
     
Diakoniatyön harjoittelu 13    
           
             
   
Diakonisen hoitotyön asiantuntijuus harjoittelu 10      
           
             
 
59615334283132292528295283132292528295
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                       
Vapaasti valittavat opinnot I 5      
           
             
 
Vapaasti valittavat opinnot II 5      
             
             
000100000005500000055
OPINNÄYTETYÖ
                                       
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)
                                       
Opinnäytetyö
                                       
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3  
         
             
       
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 2    
         
             
     
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III 5    
           
             
   
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV 5      
             
             
03750003250500032505
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.