2017sos

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1V 2V 3V 4V
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 1 2 1 2 1 2
PERUSOPINNOT
                                   
Orientaatio korkeakouluopintoihin
                                   
Orientaatio korkeakouluopintoihin 2
     
           
           
Englanti
                                   
Ammatillinen englanti
                                   
Englannin suullinen kielitaito 1.5  
     
           
         
Englannin kirjallinen kielitaito 1.5  
     
           
         
Ruotsi
                                   
Ammatillinen ruotsi
                                   
Ruotsin suullinen kielitaito 1.5    
         
           
   
Ruotsin kirjallinen kielitaito 1.5    
         
           
   
233023003002300300
AMMATTIOPINNOT
                                   
Auttamistyön eettiset lähtökohdat
                                   
Sosiaali-, terveys- ja kirkonalan etiikka ja ammatillisuus 4
     
           
           
Ihmisen kasvu ja kehitys 3
     
           
           
Kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus 5
     
           
           
Muuttuva yhteiskunnallinen toimintaympäristö ja sosiaalilainsäädäntö
                                   
Suomalaisen yhteiskunnan muutos 2
     
           
           
Sosiaaliturva ja palvelujärjestelmä 3
     
           
           
Sosiaaliturvaohjaus 3
     
           
           
Hyvinvointipalvelujen kehitysnäkymiä 2
     
           
           
Luovuus ja toiminnallisuus osana ammatillisuutta
                                   
Luovuus voimavarana 4
     
           
           
Luovuus ammatillisuutena 1
     
           
           
Ensiapu sosiaalialan työympäristöissä
                                   
Ensiapu sosiaalialan työympäristöissä 1
     
           
           
Aikuis- ja nuorisososiaalityö
                                   
Aikuis- ja nuorisososiaalityön lähtökohdat 5  
     
           
         
Muutossosiaalityö 5  
     
           
         
Perhetyö ja lastensuojelu
                                   
Perhetyö ja lastensuojelu 5  
     
           
         
Sosiaalialan asiakastyön menetelmäosaaminen
                                   
Asiakastyön menetelmät 5  
     
           
         
Sosiaalinen kuntoutus 2  
     
           
         
Sosiaalisen kuntoutuksen menetelmät 3  
     
           
         
Elämänkulkujen moninaisuus
                                   
Vammaisuus 2  
       
           
       
Vanhuus 2  
       
           
       
Mielenterveys ja päihteet 3  
       
           
       
e-Osaaminen
                                   
e-Osaaminen 4  
       
           
       
Moninaisuus ja monikulttuurisuus
                                   
Moninaisuustyön teoreettiset perusteet 3    
       
           
     
Monikulttuurisen ammatillisen työn perusteet 2    
       
           
     
Kansalaistoiminta ja järjestötyö
                                   
Kansalaistoiminta ja järjestötyö 5      
         
           
 
Asiakastyön ja palvelujärjestelmien kumppanuuslähtöinen kehittäminen
                                   
Sosiaali- ja terveystalous 2      
         
           
 
Työelämäosaaminen 4      
         
           
 
Asiakaslähtöinen kehittäminen 5      
         
           
 
Hanke- projekti- ja yrittäjyysosaaminen
                                   
Hanke- projekti- ja yrittäjyysosaaminen 4      
           
           
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)
                                   
Ammattialan kehittämistyön välineet I 3  
     
           
         
Ammattialan kehittämistyön välineet II 2  
       
           
       
Sosiaalialan suuntaavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                   
Gerontologinen sosiaalityö
                                   
Mielenterveys- ja päihdetyö
                                   
Moninaisuus ja monikulttuurisuus sosiaalialan työssä
                                   
Vammaistyö
                                   
Varhaiskasvatus, lapsi- ja perhetyö
                                   
Harjoittelut
                                   
Harjoittelu 1
                                   
Työelämäjakso/ harjoittelu asiakastyössä / hanketyössä 18  
       
           
       
Työohjaukselliset pienryhmät ja ammatillisuuden kriittinen reflektio 2  
       
           
       
Harjoittelu 2
                                   
Työelämäjakso/harjoittelu asiakastyössä / hanketyössä/pedagoginen harjoittelu LTO 18    
         
           
   
Työohjaukselliset pienryhmät ja ammatillisuuden kriittinen reflektio 2    
         
           
   
Harjoittelu 3
                                   
Työelämän kanssa tehtävä yhteistyöhanke tai projekti/harjoittelu 18      
         
           
 
28612538282833520344282833520344
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                   
Täydentävä ammatillinen osaaminen
(Valitaan opintoja 20 op)
                                   
Täydentävä ammatillinen osaaminen I
(Valitaan opintoja 5 op)
                                   
Täydentävä ammatillinen osaaminen II
(Valitaan opintoja 5 op)
                                   
Täydentävä ammatillinen osaaminen III
(Valitaan opintoja 5 op)
                                   
Täydentävä ammatillinen osaaminen IV
(Valitaan opintoja 5 op)
                                   
000000000000000000
OPINNÄYTETYÖ
                                   
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)
                                   
Opinnäytetyö
                                   
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3    
       
           
     
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 2    
         
           
   
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III 5      
         
           
 
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV 5      
           
           
0051000032550003255
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.