Näytetään vuoden 2017 ja sitä aiemmat opetussuunnitelmat

Sosionomi (AMK)
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Sosionomi (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot