2017sosn

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1V 2V 3V 4V
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
PERUSOPINNOT
                                   
Orientaatio korkeakouluopintoihin
                                   
Orientaatio korkeakouluopintoihin 2
     
           
           
Englanti
                                   
Ammatillinen englanti
                                   
Englannin suullinen kielitaito 1.5
       
           
         
Englannin kirjallinen kielitaito 1.5
       
           
         
Ruotsi
                                   
Ammatillinen ruotsi
                                   
Ruotsin suullinen kielitaito 1.5    
         
           
   
Ruotsin kirjallinen kielitaito 1.5    
         
           
   
503023003002300300
AMMATTIOPINNOT
                                   
Auttamistyön eettiset lähtökohdat
                                   
Sosiaali-, terveys- ja kirkonalan etiikka ja ammatillisuus 4
     
           
           
Ihmisen kasvu ja kehitys 3
     
           
           
Kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus 5
     
           
           
Muuttuva yhteiskunnallinen toimintaympäristö ja sosiaalilainsäädäntö
                                   
Suomalaisen yhteiskunnan muutos 2
     
           
           
Sosiaaliturva ja palvelujärjestelmä 3
     
           
           
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen ammatillisuus
                                   
Seurakunta toimintaympäristönä 2
     
           
           
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen yhteiset lähtökohdat 3
     
           
           
Luovuus ja toiminnallisuus osana ammatillisuutta
                                   
Luovuus voimavarana 4
     
           
           
Luovuus ammatillisuutena 1
     
           
           
Ensiapu sosiaalialan työympäristöissä
                                   
Ensiapu sosiaalialan työympäristöissä 1
     
           
           
Aikuis- ja nuorisososiaalityö
                                   
Aikuis- ja nuorisososiaalityön lähtökohdat 5
       
           
         
Muutossosiaalityö 5
       
           
         
Perhetyö ja lastensuojelu
                                   
Perhetyö ja lastensuojelu 5
       
           
         
Sosiaalialan asiakastyön menetelmäosaaminen
                                   
Asiakastyön menetelmät 5
       
           
         
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet I
                                   
Uuden testamentin synty ja sisältö 2
       
           
         
Varhaiskirkon historia ja oppi 2
       
           
         
Hengellisyys ja hartaus 1
       
           
         
Elämänkulkujen moninaisuus
                                   
Vammaisuus 2  
       
           
       
Vanhuus 2  
       
           
       
Mielenterveys ja päihteet 3  
       
           
       
e-Osaaminen
                                   
e-Osaaminen 4  
       
           
       
Diakonian ja kristillisen kasvatuksen teologiset perusteet II
                                   
Vanhan testamentin synty ja sisältö 2  
       
           
       
Reformaation sisältö ja luterilaisen kirkon oppi 2  
       
           
       
Jumalanpalveluksen teologia ja käytäntö 1  
       
           
       
Moninaisuus ja monikulttuurisuus
                                   
Moninaisuustyön teoreettiset perusteet 3  
         
           
     
Monikulttuurisen ammatillisen työn perusteet 2  
         
           
     
Kirkon monikulttuurisuustyö ja kansainvälinen vastuu
                                   
Kirkon kansainvälinen ja monikulttuurinen työ 2  
         
           
     
Uuden ajan kirkkohistoria 1  
         
           
     
Kontekstuaalinen raamatuntulkinta 2  
         
           
     
Kirkon nuorisotyön asiantuntijuus
                                   
Nuorisotyön teologia ja kirkon kasvatustoiminta 3  
         
           
     
Kirkon nuorisotyön työmuodot 3  
         
           
     
Kirkon nuorisotyön menetelmät ja erityiskysymykset 3  
         
           
     
Kirkon kasvatustoiminnan eettinen vastuu 1  
         
           
     
Sielunhoito ja hengellinen ohjaus
                                   
Sielunhoidon ja hengellisen ohjauksen menetelmät 3    
         
           
   
Sielunhoidon ja hengellisen ohjauksen kehittävä työote 2    
         
           
   
Seurakuntatyön kehittäminen
                                   
Kirkon ja seurakunnan organisaatio ja hallinto 2    
         
           
   
Seurakunnan työn kehittäminen 2    
         
           
   
Viestintä kirkon työssä 1    
         
           
   
Kansalaistoiminta ja järjestötyö
                                   
Kansalaistoiminta ja järjestötyö 5    
           
           
 
Asiakastyön ja palvelujärjestelmien kumppanuuslähtöinen kehittäminen
                                   
Sosiaali- ja terveystalous 2    
           
           
 
Työelämäosaaminen 4    
           
           
 
Asiakaslähtöinen kehittäminen 5    
           
           
 
Hanke- projekti- ja yrittäjyysosaaminen
                                   
Hanke- projekti- ja yrittäjyysosaaminen 4      
           
           
Ajankohtaisia kristinuskon tulkintoja
                                   
Suomen kirkon lähihistoria 2      
           
           
Ajankohtaiset teologiset suuntaukset 2      
           
           
Spiritualiteetti, kutsumus ja kirkon työ 1      
           
           
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)
                                   
Ammattialan kehittämistyön välineet I 3
       
           
         
Ammattialan kehittämistyön välineet II 2  
       
           
       
Sosiaalialan suuntaavat opinnot
                                   
Sosiaalialan suuntaavat opinnot I
(Valitaan opintoja 5 op)
                                   
Vapaasti valittavat opinnot I 5  
         
           
     
Harjoittelut
                                   
Harjoittelu 1
                                   
Työelämäjakso/ harjoittelu asiakastyössä / hanketyössä 13  
       
           
       
Työohjaukselliset pienryhmät ja ammatillisuuden kriittinen reflektio 2  
       
           
       
Harjoittelu 2 / Kirkon nuorisotyön harjoittelu
                                   
Leiri- ja retkitoiminnan harjoittelu 5    
         
           
   
Seurakuntaharjoittelu 10    
         
           
   
Harjoittelu 3
                                   
Työelämän kanssa tehtävä yhteistyöhanke tai projekti/harjoittelu 18    
           
           
 
565859928283325253492828332525349
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                   
Täydentävä ammatillinen osaaminen
                                   
Vapaasti valittavat opinnot II 5    
           
           
 
005000000500000050
OPINNÄYTETYÖ
                                   
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)
                                   
Opinnäytetyö
                                   
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3  
         
           
     
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 2    
         
           
   
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III 5    
           
           
 
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV 5      
           
           
037500032550003255
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.