Näytetään vuoden 2015 ja sitä aiemmat opetussuunnitelmat

Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Sosionomi (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot