2015 th

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1V 2V 3V 4V 5V
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 1 2 1 2 1 2 1
PERUSOPINNOT
                                         
Orientaatio korkeakouluopintoihin
                                         
Orientaatio korkeakouluopintoihin 2
       
             
             
Englanti
                                         
Ammatillinen englanti
                                         
Englannin suullinen kielitaito 1.5  
       
             
           
Englannin kirjallinen kielitaito 1.5  
       
             
           
Ruotsi
                                         
Ammatillinen ruotsi
                                         
Ruotsin suullinen kielitaito 1.5    
           
             
     
Ruotsin kirjallinen kielitaito 1.5    
           
             
     
233002300300023003000
AMMATTIOPINNOT
                                         
Asiakastyön lähtökohdat
                                         
Sosiaali-, terveys- ja kirkonalan etiikka ja ammatillisuus 4
       
             
             
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 3
       
             
             
Sosiaali-, terveys - ja kirkonalan palvelujärjestelmä ja toimintaympäristö 2
       
             
             
Kohtaaminen hoitosuhteessa
                                         
Ihmisen persoonallinen kasvu ja kehitys 3
       
             
             
Hoitosuhde, moninaiset ja monikulttuuriset asiakkaat 3
       
             
             
Kliininen hoitotyö I
                                         
Hoitotyön päätöksenteon prosessi ja dokumentointi 2
       
             
             
Anatomia ja fysiologia I 2
       
             
             
Infektioiden torjunta ja aseptiikka 2
       
             
             
Perushoito, päivittäisissä toiminnoissa tukeminen ja ergonomia, simulaatiot 2
       
             
             
Osallistava vuorovaikutus ja ohjaus
                                         
Vammaisuus 2  
       
             
           
Auttava vuorovaikutus ja ohjaus 4  
       
             
           
Kliininen hoitotyö II
                                         
Anatomia ja fysiologia II 2  
       
             
           
Kuntouttavan terveyden edistämisen menetelmät 2  
       
             
           
Peruselintoimintojen tarkkailu- ja hoito, simulaatiot 3  
       
             
           
Spiritual Nursing in Clinical Practice
                                         
Spiritual Nursing in Clinical Practice 3  
         
             
         
Aikuisten hoitotyö
                                         
Aikuisten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 4  
         
             
         
Kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatiot 3  
         
             
         
Vanhusten hoitotyö
                                         
Vanhuus 2  
         
             
         
Vanhusten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2  
         
             
         
Palliative Care and end of life care
                                         
Palliative Care and end of life care 3  
         
             
         
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                         
Mielenterveys ja päihteet 3    
         
             
       
Näyttöön perustuva kliininen hoitotyö mielenterveys- ja päihdehoitotyössä 2    
         
             
       
Mielenterveys-, päihde- ja kriisityön menetelmät, simulaatio 2    
         
             
       
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö
                                         
Lasten ja nuorten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2    
           
             
     
Lasten ja nuorten kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatio 2    
           
             
     
Kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä terveyden edistäminen
                                         
Koululaisten ja opiskelijoiden terveydenhoitajatyö 2    
           
             
     
Kouluikäisen ja nuoren terveyden edistäminen 2    
           
             
     
Hoitotyön kehittyvä asiantuntijuus
                                         
Sosiaali- ja terveystalous 2      
           
             
   
Johtaminen ja yrittäjyys 3      
           
             
   
Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajatyö
                                         
Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö 4      
           
             
   
Lapsen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyö 5      
           
             
   
Työterveyshuollon terveydenhoitajatyö
                                         
Työterveyshuollon terveydenhoitajatyö 4      
             
             
 
Erityisen tuen tarpeessa olevien terveyden edistäminen
                                         
Erityisen tuen tarpeessa olevien terveyden edistäminen 3      
             
             
 
Avoterveydenhuollon kliininen hoitotyö
                                         
Avoterveydenhuollon kliininen hoitotyö 3      
             
             
 
Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö
                                         
Yhteiskunnallinen terveyden edistäminen 5        
             
             
Ympäristöterveyden edistäminen 2        
             
             
Terveydenhoitajan ammattieettinen toiminta 3        
             
             
Terveydenhoitajatyön asiantuntijuus
                                         
Asiantuntijuus ja johtaminen terveydenhoitajatyössä 3        
             
             
Terveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuus 2        
             
             
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)
                                         
Ammattialan kehittämistyön välineet I 3  
       
             
           
Ammattialan kehittämistyön välineet II 2  
         
             
         
Lääkehoito- ja laskenta
                                         
Turvallinen lääkehoito ja -laskenta 2  
       
             
           
Aikuisten lääkehoito ja -laskenta 2  
         
             
         
Vanhusten lääkehoito ja -laskenta 2  
         
             
         
Mielenterveys- ja päihdetyön lääkehoito ja -laskenta 2    
         
             
       
Lasten ja nuorten lääkehoito ja -laskenta 1    
           
             
     
Rokottaminen ja tartuntatautien ehkäisy 1    
           
             
     
Neuvola-asiakkaiden lääkehoito ja -laskenta 1      
           
             
   
Työterveyshuollon asiakkaiden lääkehoito- ja laskenta 1      
             
             
 
Harjoittelut
                                         
Hoitotyön perusharjoittelu 5
       
             
             
Lapsen toimintakyvyn tukeminen ja ohjaus harjoittelu 4  
       
             
           
Aikuisten toimintakyvyn tukeminen ja ohjaus harjoittelu 4  
       
             
           
Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu 10  
         
             
         
Vanhusten hoitotyön kliininen harjoittelu/kotisairaanhoidon harjoittelu 8    
         
             
       
Mielenterveyden edistämisen ja päihdehoitotyön harjoittelu 8    
         
             
       
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön kliininen harjoittelu 6    
           
             
     
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajatyön harjoittelu 5    
           
             
     
Äitiysneuvolan terveydenhoitajatyön harjoittelu 4      
           
             
   
Lastenneuvolan terveydenhoitajatyön harjoittelu 5      
           
             
   
Perhevalmennus ja voimavaraistavat ryhmät harjoittelu 1      
           
             
   
Työterveyshuollon terveydenhoitajatyön harjoittelu 5      
             
             
 
Erityisen tuen tarpeessa olevien terveyden edistämisen harjoittelu 4      
             
             
 
Avoterveydenhuollon kliinisen hoitotyön harjoittelu 4      
             
             
 
Terveydenhoitajatyön asiantuntijuuden harjoittelu 10        
             
             
285946492528263325212524252826332521252425
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                         
Rokotusohjaus ja rokotustaidot 1    
           
             
     
Vapaasti valittavat opinnot III 4    
           
             
     
005000000500000005000
OPINNÄYTETYÖ
                                         
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)
                                         
Opinnäytetyö
                                         
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3    
         
             
       
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 2    
           
             
     
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III 5      
           
             
   
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV 5      
             
             
 
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta V 5        
             
             
0051050003255500032555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.