2017th

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1V 2V 3V 4V
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 1 2 1 2 1 2
PERUSOPINNOT
                                       
Orientaatio korkeakouluopintoihin
                                       
Orientaatio korkeakouluopintoihin 2
     
             
             
Englanti
                                       
Ammatillinen englanti
                                       
Englannin suullinen kielitaito 1.5
     
             
             
Englannin kirjallinen kielitaito 1.5
     
             
             
Ruotsi
                                       
Ammatillinen ruotsi
                                       
Ruotsin suullinen kielitaito 1.5  
         
             
       
Ruotsin kirjallinen kielitaito 1.5  
         
             
       
53005003000050030000
AMMATTIOPINNOT
                                       
Asiakastyön lähtökohdat
                                       
Sosiaali-, terveys- ja kirkonalan etiikka ja ammatillisuus 4
     
             
             
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 3
     
             
             
Sosiaali-, terveys - ja kirkonalan palvelujärjestelmä ja toimintaympäristö 2
     
             
             
Kohtaaminen hoitosuhteessa
                                       
Ihmisen kasvu ja kehitys 3
     
             
             
Hoitosuhde, moninaiset ja monikulttuuriset asiakkaat 3
     
             
             
Kliininen hoitotyö I
                                       
Hoitotyön päätöksenteon prosessi ja dokumentointi 2
     
             
             
Anatomia ja fysiologia I 2
     
             
             
Infektioiden torjunta ja aseptiikka 2
     
             
             
Perushoito, päivittäisissä toiminnoissa tukeminen ja ergonomia, simulaatiot 2
     
             
             
Osallistava vuorovaikutus ja ohjaus
                                       
Vammaisuus 2
     
             
             
Auttava vuorovaikutus ja ohjaus 4
     
             
             
Kliininen hoitotyö II
                                       
Anatomia ja fysiologia II 2
     
             
             
Kuntouttavan terveyden edistämisen menetelmät 2
     
             
             
Peruselintoimintojen tarkkailu- ja hoito, simulaatiot 3
     
             
             
Aikuisten hoitotyö
                                       
Aikuisten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 4
       
             
           
Kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatiot 3
       
             
           
Vanhusten hoitotyö
                                       
Vanhuus 2
       
             
           
Vanhusten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2
       
             
           
Palliative Care and end of life care
                                       
Palliative Care and end of life care 3
       
             
           
Spiritual Nursing in Clinical Practice
                                       
Spiritual Nursing in Clinical Practice 3  
       
             
         
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                       
Mielenterveys ja päihteet 3  
       
             
         
Näyttöön perustuva kliininen hoitotyö mielenterveys- ja päihdehoitotyössä 2  
       
             
         
Mielenterveys-, päihde- ja kriisityön menetelmät, simulaatio 2  
       
             
         
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö
                                       
Lasten ja nuorten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2  
         
             
       
Lasten ja nuorten kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatio 2  
         
             
       
Kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä terveyden edistäminen
                                       
Koululaisten ja opiskelijoiden terveydenhoitajatyö 2  
         
             
       
Kouluikäisen ja nuoren terveyden edistäminen 2  
         
             
       
Hoitotyön kehittyvä asiantuntijuus
                                       
Sosiaali- ja terveystalous 2    
         
             
     
Johtaminen ja yrittäjyys 3    
         
             
     
Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajatyö
                                       
Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö 4    
         
             
     
Lapsen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyö 5    
         
             
     
Työterveyshuollon terveydenhoitajatyö
                                       
Työterveyshuollon terveydenhoitajatyö 4    
           
             
   
Erityisen tuen tarpeessa olevien terveyden edistäminen
                                       
Erityisen tuen tarpeessa olevien terveyden edistäminen 3    
           
             
   
Avoterveydenhuollon kliininen hoitotyö
                                       
Avoterveydenhuollon kliininen hoitotyö 3    
           
             
   
Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö
                                       
Yhteiskunnallinen terveyden edistäminen 5      
           
             
 
Ympäristöterveyden edistäminen 2      
           
             
 
Terveydenhoitajan ammattieettinen toiminta 3      
           
             
 
Terveydenhoitajatyön asiantuntijuus
                                       
Asiantuntijuus ja johtaminen terveydenhoitajatyössä 3      
           
             
 
Terveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuus 2      
           
             
 
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)
                                       
Ammattialan kehittämistyön välineet I 3
     
             
             
Ammattialan kehittämistyön välineet II 2
       
             
           
Lääkehoito- ja laskenta
                                       
Turvallinen lääkehoito ja -laskenta 2
     
             
             
Aikuisten lääkehoito ja -laskenta 2
       
             
           
Vanhusten lääkehoito ja -laskenta 2
       
             
           
Mielenterveys- ja päihdetyön lääkehoito ja -laskenta 2  
       
             
         
Lasten ja nuorten lääkehoito ja -laskenta 1  
         
             
       
Rokottaminen ja tartuntatautien ehkäisy 1  
         
             
       
Neuvola-asiakkaiden lääkehoito ja -laskenta 1    
         
             
     
Työterveyshuollon asiakkaiden lääkehoito- ja laskenta 1    
           
             
   
Harjoittelut
                                       
Hoitotyön perusharjoittelu 5
     
             
             
Lapsen toimintakyvyn tukeminen ja ohjaus harjoittelu 4
     
             
             
Aikuisten toimintakyvyn tukeminen ja ohjaus harjoittelu 4
     
             
             
Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu I 6
       
             
           
Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu II 6
       
             
           
Vanhusten hoitotyön kliininen harjoittelu/kotisairaanhoidon harjoittelu 6  
       
             
         
Mielenterveyden edistämisen ja päihdehoitotyön harjoittelu 8  
       
             
         
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön kliininen harjoittelu 6  
         
             
       
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajatyön harjoittelu 5  
         
             
       
Äitiysneuvolan terveydenhoitajatyön harjoittelu 4    
         
             
     
Lastenneuvolan terveydenhoitajatyön harjoittelu 5    
         
             
     
Perhevalmennus ja voimavaraistavat ryhmät harjoittelu 1    
         
             
     
Työterveyshuollon terveydenhoitajatyön harjoittelu 5    
           
             
   
Erityisen tuen tarpeessa olevien terveyden edistämisen harjoittelu 4    
           
             
   
Avoterveydenhuollon kliinisen hoitotyön harjoittelu 4    
           
             
   
Terveydenhoitajatyön asiantuntijuuden harjoittelu 10      
           
             
 
86474925543226212524250543226212524250
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                       
Rokotusohjaus ja rokotustaidot 1  
         
             
       
Vapaasti valittavat opinnot III 4  
         
             
       
05000005000000050000
OPINNÄYTETYÖ
                                       
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)
                                       
Opinnäytetyö
                                       
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3  
       
             
         
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 2  
         
             
       
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III 5    
         
             
     
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV 5    
           
             
   
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta V 5      
           
             
 
051050032555000325550
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.