2017th

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1V 2V 3V 4V
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 1 2 1 2 1 2
PERUSOPINNOT
                                       
Orientaatio korkeakouluopintoihin
                                       
Orientaatio korkeakouluopintoihin 2
     
             
             
Englanti
                                       
Ammatillinen englanti
                                       
Englannin suullinen kielitaito 1.5
       
             
           
Englannin kirjallinen kielitaito 1.5
       
             
           
Ruotsi
                                       
Ammatillinen ruotsi
                                       
Ruotsin suullinen kielitaito 1.5    
         
             
     
Ruotsin kirjallinen kielitaito 1.5    
         
             
     
50302300300023003000
AMMATTIOPINNOT
                                       
Asiakastyön lähtökohdat
                                       
Sosiaali-, terveys- ja kirkonalan etiikka ja ammatillisuus 4
     
             
             
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 3
     
             
             
Sosiaali-, terveys - ja kirkonalan palvelujärjestelmä ja toimintaympäristö 2
     
             
             
Kohtaaminen hoitosuhteessa
                                       
Ihmisen kasvu ja kehitys 3
     
             
             
Hoitosuhde, moninaiset ja monikulttuuriset asiakkaat 3
     
             
             
Kliininen hoitotyö I
                                       
Hoitotyön päätöksenteon prosessi ja dokumentointi 2
     
             
             
Anatomia ja fysiologia I 2
     
             
             
Infektioiden torjunta ja aseptiikka 2
     
             
             
Perushoito, päivittäisissä toiminnoissa tukeminen ja ergonomia, simulaatiot 2
     
             
             
Osallistava vuorovaikutus ja ohjaus
                                       
Vammaisuus 2
       
             
           
Auttava vuorovaikutus ja ohjaus 4
       
             
           
Kliininen hoitotyö II
                                       
Anatomia ja fysiologia II 2
       
             
           
Kuntouttavan terveyden edistämisen menetelmät 2
       
             
           
Peruselintoimintojen tarkkailu- ja hoito, simulaatiot 3
       
             
           
Aikuisten hoitotyö
                                       
Aikuisten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 4  
       
             
         
Kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatiot 3  
       
             
         
Vanhusten hoitotyö
                                       
Vanhuus 2  
       
             
         
Vanhusten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2  
       
             
         
Palliative Care and end of life care
                                       
Palliative Care and end of life care 3  
       
             
         
Spiritual Nursing in Clinical Practice
                                       
Spiritual Nursing in Clinical Practice 3  
         
             
       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                       
Mielenterveys ja päihteet 3  
         
             
       
Näyttöön perustuva kliininen hoitotyö mielenterveys- ja päihdehoitotyössä 2  
         
             
       
Mielenterveys-, päihde- ja kriisityön menetelmät, simulaatio 2  
         
             
       
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö
                                       
Lasten ja nuorten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2    
         
             
     
Lasten ja nuorten kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatio 2    
         
             
     
Kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä terveyden edistäminen
                                       
Koululaisten ja opiskelijoiden terveydenhoitajatyö 2    
         
             
     
Kouluikäisen ja nuoren terveyden edistäminen 2    
         
             
     
Hoitotyön kehittyvä asiantuntijuus
                                       
Sosiaali- ja terveystalous 2    
           
             
   
Johtaminen ja yrittäjyys 3    
           
             
   
Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajatyö
                                       
Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö 4    
           
             
   
Lapsen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyö 5    
           
             
   
Työterveyshuollon terveydenhoitajatyö
                                       
Työterveyshuollon terveydenhoitajatyö 4      
           
             
 
Erityisen tuen tarpeessa olevien terveyden edistäminen
                                       
Erityisen tuen tarpeessa olevien terveyden edistäminen 3      
           
             
 
Avoterveydenhuollon kliininen hoitotyö
                                       
Avoterveydenhuollon kliininen hoitotyö 3      
           
             
 
Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö
                                       
Yhteiskunnallinen terveyden edistäminen 5      
             
             
Ympäristöterveyden edistäminen 2      
             
             
Terveydenhoitajan ammattieettinen toiminta 3      
             
             
Terveydenhoitajatyön asiantuntijuus
                                       
Asiantuntijuus ja johtaminen terveydenhoitajatyössä 3      
             
             
Terveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuus 2      
             
             
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)
                                       
Ammattialan kehittämistyön välineet I 3
       
             
           
Ammattialan kehittämistyön välineet II 2  
       
             
         
Lääkehoito- ja laskenta
                                       
Turvallinen lääkehoito ja -laskenta 2
       
             
           
Aikuisten lääkehoito ja -laskenta 2  
       
             
         
Vanhusten lääkehoito ja -laskenta 2  
       
             
         
Mielenterveys- ja päihdetyön lääkehoito ja -laskenta 2  
         
             
       
Lasten ja nuorten lääkehoito ja -laskenta 1    
         
             
     
Rokottaminen ja tartuntatautien ehkäisy 1    
         
             
     
Neuvola-asiakkaiden lääkehoito ja -laskenta 1    
           
             
   
Työterveyshuollon asiakkaiden lääkehoito- ja laskenta 1      
           
             
 
Harjoittelut
                                       
Hoitotyön perusharjoittelu 5
     
             
             
Lapsen toimintakyvyn tukeminen ja ohjaus harjoittelu 4
       
             
           
Aikuisten toimintakyvyn tukeminen ja ohjaus harjoittelu 4
       
             
           
Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu I 6  
       
             
         
Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu II 6  
       
             
         
Vanhusten hoitotyön kliininen harjoittelu/kotisairaanhoidon harjoittelu 6  
         
             
       
Mielenterveyden edistämisen ja päihdehoitotyön harjoittelu 8  
         
             
       
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön kliininen harjoittelu 6    
         
             
     
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajatyön harjoittelu 5    
         
             
     
Äitiysneuvolan terveydenhoitajatyön harjoittelu 4    
           
             
   
Lastenneuvolan terveydenhoitajatyön harjoittelu 5    
           
             
   
Perhevalmennus ja voimavaraistavat ryhmät harjoittelu 1    
           
             
   
Työterveyshuollon terveydenhoitajatyön harjoittelu 5      
           
             
 
Erityisen tuen tarpeessa olevien terveyden edistämisen harjoittelu 4      
           
             
 
Avoterveydenhuollon kliinisen hoitotyön harjoittelu 4      
           
             
 
Terveydenhoitajatyön asiantuntijuuden harjoittelu 10      
             
             
5458464928263226212524252826322621252425
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                       
Rokotusohjaus ja rokotustaidot 1    
         
             
     
Vapaasti valittavat opinnot III 4    
         
             
     
00500000500000005000
OPINNÄYTETYÖ
                                       
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)
                                       
Opinnäytetyö
                                       
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3  
         
             
       
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 2    
         
             
     
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III 5    
           
             
   
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV 5      
           
             
 
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta V 5      
             
             
037100003255500032555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.