2020 Terveydenhoitaja (AMK)

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1V 2V 3V 4V
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 1 2 1 2 1 2
PERUSOPINNOT
                                       
Orientaatio korkeakouluopintoihin
                                       
Orientaatio korkeakouluopintoihin 2
     
             
             
Englanti
                                       
Ammatillinen englanti
                                       
Englannin suullinen kielitaito 1.5    
         
             
     
Englannin kirjallinen kielitaito 1.5    
         
             
     
Ruotsi
                                       
Valmentava ruotsi
                                       
Valmentava ruotsi 2
     
             
             
Ammatillinen ruotsi
                                       
Ruotsin suullinen kielitaito 1.5
       
             
           
Ruotsin kirjallinen kielitaito 1.5
       
             
           
70304300300043003000
AMMATTIOPINNOT
                                       
Asiakastyön lähtökohdat
                                       
Sosiaali-, terveys- ja kirkon alan etiikka ja ammatillisuus 4
     
             
             
Sosiaali-, terveys- ja kirkonalan palvelujärjestelmä ja toimintaympäristö 2
     
             
             
Kohtaaminen hoitosuhteessa
                                       
Ihmisen kasvu ja kehitys 3
     
             
             
Hoitosuhde, moninaiset ja monikulttuuriset asiakkaat 3
     
             
             
Kliininen hoitotyö I
                                       
Hoitotyön päätöksenteon prosessi ja dokumentointi 2
     
             
             
Anatomia ja fysiologia I 2
     
             
             
Infektioiden torjunta ja aseptiikka 2
     
             
             
Perushoito, päivittäisissä toiminnoissa tukeminen ja ergonomia, simulaatiot 2
     
             
             
Osallistava vuorovaikutus ja ohjaus
                                       
Vammaisuus 2
       
             
           
Auttava vuorovaikutus ja ohjaus 4
       
             
           
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 3
       
             
           
Kliininen hoitotyö II
                                       
Anatomia ja fysiologia II 2
       
             
           
Kuntouttavan terveyden edistämisen menetelmät 2
       
             
           
Peruselintoimintojen tarkkailu- ja hoito, simulaatiot 3
       
             
           
Aikuisten hoitotyö
                                       
Aikuisten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 4  
       
             
         
Kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatiot 3  
       
             
         
Vanhusten/ikääntyvien hoitotyö
                                       
Vanhuus 2  
       
             
         
Vanhusten/ikääntyvien näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2  
       
             
         
Palliatiivinen ja hengellinen hoitotyö
                                       
Palliatiivinen ja hengellinen hoitotyö 5  
         
             
       
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
                                       
Mielenterveys- ja päihteet 4  
         
             
       
Näyttöön perustuva kliininen hoitotyö ja simulaatio mielenterveys- ja päihdehoitotyössä 4  
         
             
       
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyö
                                       
Lasten ja nuorten näyttöön perustuva kliininen hoitotyö 2    
         
             
     
Lasten ja nuorten kliiniset hoitotyön toiminnot, simulaatio 2    
         
             
     
Kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä terveyden edistäminen
                                       
Koululaisten ja opiskelijoiden terveydenhoitajatyö 2    
         
             
     
Kouluikäisen ja nuoren terveyden edistäminen 2    
         
             
     
Hoitotyön kehittyvä asiantuntijuus
                                       
Sosiaali- ja terveystalous 2    
           
             
   
Johtaminen ja yrittäjyys 3    
           
             
   
Äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajatyö
                                       
Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyö 4    
           
             
   
Lapsen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyö 5    
           
             
   
Työterveyshuollon terveydenhoitajatyö
                                       
Työterveyshuollon terveydenhoitajatyö 4      
           
             
 
Erityisen tuen tarpeessa olevien terveyden edistäminen
                                       
Erityisen tuen tarpeessa olevien terveyden edistäminen 2      
           
             
 
Avoterveydenhuollon kliininen hoitotyö
                                       
Avoterveydenhuollon kliininen hoitotyö 3      
           
             
 
Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö
                                       
Yhteiskunnallinen terveyden edistäminen 2      
             
             
Ympäristöterveyden edistäminen 2      
             
             
Terveydenhoitajan ammattieettinen toiminta 2      
             
             
Terveydenhoitajatyön asiantuntijuus
                                       
Asiantuntijuus ja johtaminen terveydenhoitajatyössä 2      
             
             
Terveyspalveluiden laatu ja vaikuttavuus 2      
             
             
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)
                                       
Ammattialan kehittämistyön välineet I 3
       
             
           
Ammattialan kehittämistyön välineet II 2  
       
             
         
Lääkehoito- ja laskenta
                                       
Turvallinen lääkehoito ja -laskenta 2
       
             
           
Aikuisten lääkehoito ja -laskenta 2  
       
             
         
Vanhusten/ikääntyvien lääkehoito ja -laskenta 2  
       
             
         
Mielenterveys- ja päihdetyön lääkehoito ja -laskenta 1  
         
             
       
Lasten ja nuorten lääkehoito ja -laskenta 1    
         
             
     
Rokottaminen ja tartuntatautien ehkäisy 2    
         
             
     
Neuvola-asiakkaiden lääkehoito ja -laskenta 1    
           
             
   
Työterveyshuollon asiakkaiden lääkehoito- ja laskenta 1      
           
             
 
Rokotusosaamisen syventäminen ja e-reseptit 2      
             
             
Harjoittelut
                                       
Hoitotyön perusharjoittelu 5
     
             
             
Lapsen toimintakyvyn tukeminen ja ohjaus harjoittelu 4
       
             
           
Aikuisten toimintakyvyn tukeminen ja ohjaus harjoittelu 4
       
             
           
Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu I 6  
       
             
         
Aikuisten hoitotyön kliininen harjoittelu II 6  
       
             
         
Vanhusten/ikääntyvien hoitotyön kliininen harjoittelu/kotisairaanhoidon harjoittelu 7  
         
             
       
Mielenterveyden edistämisen ja päihdehoitotyön harjoittelu 6  
         
             
       
Lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön kliininen harjoittelu 6    
         
             
     
Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajatyön harjoittelu 5    
         
             
     
Äitiysneuvolan terveydenhoitajatyön harjoittelu 4    
           
             
   
Lastenneuvolan terveydenhoitajatyön harjoittelu 5    
           
             
   
Perhevalmennus ja voimavaraistavat ryhmät harjoittelu 1    
           
             
   
Työterveyshuollon terveydenhoitajatyön harjoittelu 5      
           
             
 
Erityisen tuen tarpeessa olevien terveyden edistämisen harjoittelu 4      
           
             
 
Avoterveydenhuollon kliinisen hoitotyön harjoittelu 6      
           
             
 
Terveydenhoitajatyön asiantuntijuuden harjoittelu 11      
             
             
5456474825292927222525232529292722252523
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
   
         
             
     
OPINNÄYTETYÖ
                                       
Osallistava ja tutkiva kehittäminen (OSKE)
                                       
Opinnäytetyö
                                       
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3  
         
             
       
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 2    
         
             
     
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III 5    
           
             
   
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV 5      
           
             
 
Kehittämis- ja innovaatiotoiminta V 5      
             
             
0312100003755500037555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelma täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevan lain (559/1994 ja 1200/2007) ja asetuksen (564/1994), EU direktiivit (päivitys 2013/55/EU) sekä kansallisesti ja valtakunnallisesti sovitut sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutuksen osaamisvaatimukset (2019). Terveydenhoitajakoulutukseen (240 op) sisältyy sairaanhoitajakoulutus.

TERVEYDENHOITAJA 240 op

PERUSOPINNOT 10 op:
Valmentava ruotsi 2 op, Ruotsi 3 op, Englanti 3 op, Orientaatio korkeakouluopintoihin 2 op.
Suomen kieli ja viestintä on integroituna ammatillisiin opintoihin

AMMATILLISET OPINNOT 205 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 5 op

OPINNÄYTETYÖ 15 op JA KEHITTÄMISTEHTÄVÄ 5 op

Terveydenhoitajaopinnot rakentuvat seitsemästä temaattisesta kokonaisuudesta, jotka jakaantuvat opintojaksoihin.
Temaattiset kokonaisuudet ovat:
• Ammatillisen kohtaamisen lähtökohdat ja palvelujärjestelmä 29 op
• Osallisuus ja ohjaus 32 op
• Kliininen hoitotyö 29 op
• Elämänkulkujen moninaisuus ja terveyden edistäminen 62 op
• Soveltava ja kehittävä asiantuntijuus 30 op
• Osallistava kehittäminen ja vaikuttaminen 30 op
• Terveydenhoitajatyön eettisyys ja tulevaisuuden asiantuntijuus 28 op

Koulutuksessa toteutetaan osallistavan ja tutkivan kehittämisen toimintamallia (OSKE), jossa oppiminen ja oppimistehtävät palvelevat työelämän kehittämistarpeita.