Tulkki (AMK), Asioimistulkkaus 2012-

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1V 2V 3V 4V
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
PERUSOPINNOT
                                   
Oppimisen välineet
                                   
Oppiminen ja oppimisympäristöt
                                   
Johdanto korkeakouluopintoihin 3
     
           
           
Tietotekniikka ja verkko-oppimisympäristö 2
     
           
           
Tiedonhankinta/informaatiolukutaito 1
     
           
           
Puheviestintä
                                   
Puheviestintä 2
     
           
           
Kirjoitusviestintä
                                   
Kirjoitusviestintä 4
     
           
           
Suomi I
                                   
Suomi I 3
     
           
           
Tutkimus ja kehittäminen 1
                                   
Tutkimus ja kehittäminen 1 5  
       
           
       
Ruotsi
                                   
Ruotsi, orientoivat opinnot
                                   
Ruotsi, orientoivat opinnot 2
       
           
         
Ruotsi, ammatilliset opinnot
                                   
Ruotsin suullinen kielitaito 1.5  
       
           
       
Ruotsin kirjallinen kielitaito 1.5  
       
           
       
Ruotsin opinnot korvaavat suomen opinnot
()
                                   
Suomi II 2
       
           
         
Suomi III 3  
       
           
       
Englanti
                                   
Englanti, orientoivat opinnot
                                   
Englanti, orientoivat opinnot 2  
         
           
     
Englanti, ammatilliset opinnot
                                   
Englannin suullinen kielitaito 1.5    
         
           
   
Englannin kirjallinen kielitaito 1.5    
         
           
   
191330154112300154112300
AMMATTIOPINNOT
                                   
Johdanto tulkkaukseen ja tulkin ammattiin
                                   
Identiteetti, ammatillisuus ja ammattietiikka
                                   
Johdanto tulkin ammattiin 3
     
           
           
Tulkkauksen perusperiaatteet 1
     
           
           
Identiteetti, arvot ja asenteet 1
     
           
           
Tulkkauksen perusteet
                                   
Tentti: Tulkkauksen tyypit ja lajit 1
     
           
           
Tulkkauksen historia 1
     
           
           
Kulttuurien välinen viestintä 1
     
           
           
Sanastotyön perusteet 2
     
           
           
Suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri
                                   
Oppimistehtävät 3
     
           
           
Kirjatentti 2
     
           
           
Tulkin perustaidot
                                   
Muisti ja muistiinpanotekniikat 2
       
           
         
Toimeksiantoon valmistautuminen 1
       
           
         
Sanastotyön harjoitukset 2
       
           
         
Tulkkaus kasvatus- ja opetusalan toimintaympäristöissä
                                   
Kasvatus- ja opetusala tulkkausympäristönä
                                   
Suomalainen varhaiskasvatusjärjestelmä 1
       
           
         
Suomalainen peruskoulujärjestelmä 1
       
           
         
Suomalainen ammatti-, korkeakoulu- ja täydennyskoulutus 1
       
           
         
Kasvatus- ja opetusalan käsitteet ja termit 1
       
           
         
Toisen työkielen maiden kasvatus- ja koulutusjärjestelmät 1
       
           
         
Tulkkaustaidot 1
                                   
Konsekutiivitulkkaus, monologi 1
       
           
         
Konsekutiivitulkkaus, dialogi 1
       
           
         
Koulutus- ja kasvatusalan tulkkausharjoitukset 3
       
           
         
Suomen kieli ja muut työkielet 1
                                   
Koulutus- ja kasvatusalan sanastotyö 1
       
           
         
Toisen työkielen rakenteet ja kielenhuolto 1
       
           
         
Koulutus- ja kasvatusalan suomi 3
       
           
         
Kääntäminen 1
                                   
Kääntäminen 1 5
       
           
         
Tulkkaus sosiaalialan toimintaympäristöissä
                                   
Sosiaaliala tulkkausympäristönä
                                   
Sosiaalialan järjestelmien vertailu 1  
       
           
       
Sosiaalialan käsitteet ja termit 1  
       
           
       
Suomalainen sosiaalipalvelujärjestelmä 3  
       
           
       
Tulkkaustaidot 2
                                   
Monologitulkkaus 2  
       
           
       
Dialogitulkkaus 2  
       
           
       
Tulkkaustilanteen analyysi 1  
       
           
       
Suomen kieli ja muut työkielet 2
                                   
Toisen työkielen rakenteet ja kielenhuolto 2 1  
       
           
       
Sosiaalialan suomi 3  
       
           
       
Sosiaalialan sanastotyö 1  
       
           
       
Tulkkaus terveysalan toimintaympäristöissä
                                   
Terveydenhuoltoala tulkkausympäristönä
                                   
Suomalainen terveydenhuolto ja terveyden edistäminen 2  
         
           
     
Ihmisen fyysinen toiminta 2  
         
           
     
Terveysalan järjestelmien vertailu 1  
         
           
     
Tulkkaustaidot 3
                                   
Simultaanitulkkauksen harjoitukset 1  
         
           
     
Terveysalan tulkkausharjoitukset 2  
         
           
     
Etätulkkaus 1  
         
           
     
Terveysalan tulkkaustilanteen analyysi 1  
         
           
     
Suomen kieli ja muut työkielet 3
                                   
Terveysalan suomi 3  
         
           
     
Toisen työkielen rakenteet ja kielenhuolto 3 1  
         
           
     
Terveysalan sanastotyö 1  
         
           
     
Tulkkaus maahanmuuttoasioiden toimintaympäristöissä
                                   
Maahanmuuttohallinto tulkkausympäristönä
                                   
Maahanmuuttohallinto tulkkausympäristönä 4    
         
           
   
Maahanmuuttoon liittyvät käsitteet ja termit 1    
         
           
   
Tulkkaustaidot 4
                                   
Prima vista harjoitukset 1    
         
           
   
Tulkkaus maahanmuuttotilanteissa 4    
         
           
   
Suomen kieli ja muut työkielet 4
                                   
Maahanmuuttoalan suomi 3    
         
           
   
Toisen työkielen rakenteet ja kielenhuolto 4 1    
         
           
   
Maahanmuuttoalan sanastotyö 1    
         
           
   
Kääntäminen 2
                                   
Kääntäminen 2 5    
         
           
   
Tulkkaus poliisi- ja oikeusalan toimintaympäristöissä
                                   
Poliisi- ja oikeusala tulkkausympäristönä
                                   
Poliisiala tulkkausympäristönä 2    
           
           
 
Oikeusala tulkkausympäristönä 3    
           
           
 
Poliisi- ja oikeusalan käsitteet, termit ja juridisen tiedon lähteet 1    
           
           
 
Tulkkaustaidot 5
                                   
Tulkkaus poliisi- ja oikeusalalla 4    
           
           
 
Reletulkkaus 1    
           
           
 
Suomen kieli ja muut työkielet 5
                                   
Poliisi- ja oikeusalan suomi 3    
           
           
 
Toisen työkielen rakenteet ja kielenhuolto 5 1    
           
           
 
Kääntäminen 3
                                   
Kääntäminen 3 5      
           
           
Tulkkaus ja yrittäjyys
                                   
Tulkkaus ja yrittäjyys 2      
           
           
Loppukoe
                                   
Asioimistulkin ammattietiikka 1      
           
           
Monologitulkkaus 1      
           
           
Dialogitulkkaus 1      
           
           
Harjoittelut
                                   
Harjoittelu 1
                                   
Harjoittelu 1 5
       
           
         
Harjoittelu 2
                                   
Harjoittelu 2 5  
       
           
       
Harjoittelu 3
                                   
Harjoittelu 3 10  
         
           
     
Harjoittelu 4
                                   
Harjoittelu 4 5    
           
           
 
Harjoittelu 5
     
           
           
Harjoittelu 8      
           
           
Harjoittelun itsearviointi 2      
           
           
VAIHTOEHTOISET OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                   
Oman äidinkielen opetus
                                   
Oman äidinkielen opetus 1
                                   
Kieltenopetus oppilaitoksissa/Sähköinen portfolio 1    
           
           
 
Kehityspsykologia 1    
           
           
 
Opettajan ja ohjaajan työtehtävät ja oppimisympäristöt 1    
           
           
 
Oman kielen ohjaus ja opetus 2    
           
           
 
Oman äidinkielen opetus 2
                                   
Opettajan esiintymis- ja ilmaisutaito 1    
           
           
 
Opetuksen suunnittelu ja toteuttaminen 2    
           
           
 
Opetusnäyte 2    
           
           
 
Kv-vaihto
                                   
Kv-vaihto 10    
           
           
 
454560211530202520402115302025204021
OPINNÄYTETYÖ
                                   
Tutkimus ja kehittäminen 2
                                   
Opinnäytetyöprosessi 2    
         
           
   
Opinnäytetyöseminaarit 3    
         
           
   
Tutkimus ja kehittäminen 3
                                   
Opinnäytetyökäsikirjoitus 4    
           
           
 
Seminaariopponointi 1    
           
           
 
Tutkimus ja kehittäminen 4
                                   
Opinnäytetyön palauttaminen ja julkistamisseminaari 4      
           
           
Tiivistelmät 1      
           
           
0010500005550000555
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
                                   
Vapaasti valittavat opinnot 5  
         
           
     
050000050000005000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

PERUSOPINNOT 30 op
   OPI0015A12H Oppimisen välineet 15 op
   TUK0105A12H Tutkimus ja kehittäminen 1 5 op
  Kieliopinnot 10 op: ENG0005A11H Englanti 5 op, RUO0005A11H Ruotsi 5 op tai SUO0005A12H Ruotsin opinnot korvaavat suomen opinnot 5 op

AMMATTIOPINNOT 160 op
  JOT0010A12H Johdanto tulkkaukseen ja tulkin ammattiin 10 op
  SYK0005A11H Suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri 5 op
  TUP0005A12H Tulkin perustaidot 5 op
  KAO0015A12H Kasvatus- ja opetusala tulkkausympäristönä 15 op
  KÄÄ0105A12H Kääntäminen 1 5 op
  SOS0015A12H Tulkkaus sosiaalialan toimintaympäristöissä 15 op
  TER0015A12H Tulkkaus terveysalan toimintaympäristöissä 15 op
  MAM0015A12H Tulkkaus maahanmuuttoasioiden toimintaympäristöissä 15 op
  KÄÄ0205A12H Kääntäminen 2 5 op
  POL0015A12H Tulkkaus poliisi- ja oikeusalan toimintaympäristöissä 15 op
  KÄÄ0305A12H Kääntäminen 3 5 op
  TYR0002A12H Tulkkaus ja yrittäjyys 2 op
  LOP0003A12H Loppukoe 3 op
  HAR0035A11H Harjoittelut 35 op

Vaihtoehtoiset opinnot
  OMA0010A12H Oman äidinkielen opetus 10 op
  KANO010A12H Kv-vaihto 10 op

OPINNÄYTETYÖ 15 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 5 op


Asioimistulkkauksen koulutus koostuu lukukausiteemoista, jotka ovat
  1. lukukausi Ammatillisen työn lähtökohdat
  2. lukukausi Tulkkaus kasvatus- ja opetusalalla
  3. lukukausi Tulkkaus sosiaalialalla
  4. lukukausi Tulkkaus terveysalalla
  5. lukukausi Tulkkaus maahanmuuttotilanteissa
  6. lukukausi Tulkkaus poliisi- ja oikeusalalla
  7. lukukausi Asiantuntijuuden kehittäminen