Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus
Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

Tulkki (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot