Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus 2011-, Ei valintaa

2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1V 2V 3V 4V
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 1 2 1 2 1 2
PERUSOPINNOT
                                       
Oppiminen ja ammatillisen työn lähtökohdat
                                       
Opiskelutaidot ja -välineet
                                       
Viittomakielinen viikko 1
     
             
             
Oppimisympäristöt ja -käytännöt 3
     
             
             
Tietotekniikka 1
     
             
             
Ihmiskuva ja kulttuuritietoisuus
                                       
Elämänkaariessee 1
     
             
             
Kulttuuritietoisuustehtävä 2
     
             
             
Ohjausistunnot 1
     
             
             
Viittomakielinen sukupuu 1
     
             
             
Suomalainen kasvatus- ja koulutusjärjestelmä
                                       
Koulutusjärjestelmä ja kuurojenopetuksen historia 2
     
             
             
Ammattiroolit koulussa 1
     
             
             
Viittomakieli koulumaailmassa 2
     
             
             
Tutkimus ja kehittäminen 1
                                       
Kirjallisuustentti ja verkkokurssi 2
       
             
           
Tutkimus- ja kehittämistekstien analyysi 3
       
             
           
RUOTSI
                                       
Ruotsi 1, orientoivat opinnot
                                       
Ruotsi 1, orientoivat opinnot 2
       
             
           
Ruotsi 2, ammatilliset opinnot
                                       
Ruotsin suullinen kielitaito 1.5  
       
             
         
Ruotsin kirjallinen kielitaito 1.5  
       
             
         
ENGLANTI
                                       
Englanti 1, orientoivat opinnot
                                       
Englanti 1, orientoivat opinnot 2  
         
             
       
Englanti 2, ammatilliset opinnot
                                       
Englannin suullinen kielitaito 1.5    
         
             
     
Englannin kirjallinen kielitaito 1.5    
         
             
     
22530157323000157323000
AMMATTIOPINNOT
                                       
Kieli, kommunikaatio ja viestintä
                                       
Viestintä
                                       
Ilmaisu ja viittomakieli 2
     
             
             
Kirjallinen viestintä 2
     
             
             
Semiotiikka 1
     
             
             
Työkielet 1
                                       
Kielitaitovalmiudet 2
     
             
             
Yleinen ja vertaileva kielitiede 1
     
             
             
Viittomakielen taidon perusteet 4
     
             
             
Puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät 1
     
             
             
Viittomakieliala
                                       
Suomalainen yhteiskunta ja asiakasryhmiä koskeva lainsäädäntö
                                       
Suomalainen yhteiskunta ja lainsäädäntö 3
       
             
           
Palveluympäristöt ja yhteiskunta suomalaisella viittomakielellä 2
       
             
           
Viittomakielialan ammattilaiset
                                       
Viittomakielialan ammattilaiset 5
       
             
           
Asiakasryhmät ja kommunikaatio
                                       
Peruskuvaus asiakaskunnasta ja heidän kommunikaatiostaan 5
       
             
           
Asiakasryhmien kommunikaatio viittomakielellä 5
       
             
           
Työkielet 2
                                       
Kielentäminen 2
       
             
           
Viestintä ja vuorovaikutus 2
       
             
           
Harjoittelupaikanhaku 1
       
             
           
Kaksikielisyys ja -kulttuurisuus
                                       
Kulttuuritieto
                                       
Kulttuuritapahtumat 3  
       
             
         
Posteri ja juhlatilaisuudet 5  
       
             
         
Kirjallisuusessee 2  
       
             
         
Työkielet 3
                                       
Perhe- ja vuotuisjuhlat / viittomakieli 3  
       
             
         
Kielenkäyttötaito / viittomakieli 1  
       
             
         
Perhe- ja vuotuisjuhlat sekä kielenkäyttötaito / suomen kieli 3  
       
             
         
Tulkin toimintavalmiudet
                                       
Tulkin perustaidot
                                       
Äänenkäyttö ja alustukset 2  
       
             
         
Konsekutiivitulkkaus 2  
       
             
         
Tekstistä tulkkeeksi 1  
       
             
         
Harjoittelu 1
                                       
Harjoittelu 1 3  
       
             
         
Tulkkauspalvelun järjestäytyminen
                                       
Palvelujärjestelmät
                                       
Palvelujärjestelmä ja palveluntuottajat 3  
         
             
       
Työelämä viittoen I 2  
         
             
       
Asiakkaat ja asiakkuudet
                                       
Asiakaspalvelu ja etiikka 2  
         
             
       
Työelämä viittoen II 3  
         
             
       
Tulkkaus ja työkielet
                                       
Tulkkauksen perusteet
                                       
Tulkkauksen perusteet 3  
         
             
       
Viittomakielen tulkkaus
                                       
Viittomakieli 1  
         
             
       
Simultaanitulkkaus suomalaisesta viittomakielestä suomen kieleen 2  
         
             
       
Simultaanitulkkaus suomen kielestä suomalaiseen viittomakieleen 2  
         
             
       
Kahdensuuntainen tulkkaus 2  
         
             
       
Tulkkaus puhetta tukevilla ja korvaavilla kommunikaatiomenetelmillä
                                       
Kommunikaatiomenetelmät 2  
         
             
       
Tulkkausmenetelmät 4  
         
             
       
Itsereflektio 1  
         
             
       
Ammatin harjoittaminen
                                       
Yrittäjyys 5    
           
             
   
Projektiopinnot 1 2    
           
             
   
Projektiopinnot 2
                                       
Projektiopinnot 2 5      
           
             
 
Harjoittelut
                                       
Harjoittelu 2 3  
         
             
       
Harjoittelu 3 5    
         
             
     
Harjoittelu 4 5    
           
             
   
Loppukokeet ja työnäyteportfolio
(Valitaan opintoja 7 op)
                                       
Loppukoe ja työnäyteportfolio 7      
             
             
VAIHTOEHTOISET OPINNOT
(Valitaan opintoja 25 op)
                                       
Tulkkaus opetustilanteissa
                                       
Ammattilaisena opiskeluympäristössä
                                       
Tulkin työstä tiedottaminen 1    
         
             
     
Kielioppi, termityö ja etiikka 2    
         
             
     
Opiskelutulkkaus
                                       
Käsitehierarkiat ja sanaston kartuttaminen 2    
         
             
     
Opiskelutulkkaus 3    
         
             
     
Tentit 2    
         
             
     
Kommunikaatiopedagogiikka
                                       
Ammattilaisena opiskeluympäristössä
                                       
Tulkin työstä tiedottaminen 1    
         
             
     
Kielioppi, termityö ja etiikka 2    
         
             
     
Oppimisen suunnittelu ja ohjaaminen
                                       
Hyvä opetus 1    
         
             
     
Opetuksen suunnittelu 5    
         
             
     
Opetuksen analysointi 1    
         
             
     
Asioimistulkkina toimiminen
                                       
Kielten välisen tulkkauksen asiakkaat
                                       
Kehityspsykologia 1    
           
             
   
Viittomakielen käyttö eri-ikäisten asiakkaiden kanssa 2    
           
             
   
Tulkkaus eri-ikäisille asiakkaille 2    
           
             
   
Kielten välinen asioimistulkkaus
                                       
Tekstianalyysi 2    
           
             
   
Hengellinen tulkkaus 2    
           
             
   
Esittävän taiteen tulkkaus 3    
           
             
   
Dialogitulkkaus 1    
           
             
   
Viestintätekniikka tulkkauksessa 2    
           
             
   
Asioimistulkkaus ja asiakaslähtöisyys
                                       
Kielensisäisen tulkkauksen asiakkaat
                                       
Kehityspsykologia 1    
           
             
   
Puhevammaisuutta aiheuttavat tekijät 4    
           
             
   
Kielensisäinen asioimistulkkaus
                                       
Tekstianalyysi 2    
           
             
   
Tulkkausmenetelmät ja –taidot 3    
           
             
   
Kommunikoinnin tekniset apuvälineet ja tulkkaus 3    
           
             
   
Bliss-kieli ja viittomat 2    
           
             
   
SYVENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan opintoja 38 op)
                                       
Kielten välisen tulkkauksen syventävät
                                       
Kielten välisen tulkkauksen syventävät 1
                                       
Kielten välisen tulkkauksen syventävät 1 6      
           
             
 
Kielten välisen tulkkauksen syventävät 2
                                       
Tulkkausmenetelmät ja tulkkaus kuurosokealle 4      
           
             
 
Opastus ja ympäristöön orientoituminen 2      
           
             
 
Kielten välisen tulkkauksen syventävät 3
                                       
Kuurosokeille tulkkaus 3      
           
             
 
Työkielet 3      
           
             
 
Kielensisäisen tulkkauksen ja pedagogisten syventävät
                                       
Kielensisäisen tulkkauksen ja pedagogisten syventävät 1
                                       
Kehityspsykologia 1      
           
             
 
Ammatillinen kehittyminen ja moniammatillinen yhteistyö 2      
           
             
 
Perheen kohtaaminen 2      
           
             
 
Viittomien käyttö opetuksessa 1      
           
             
 
Kielensisäisen tulkkauksen ja pedagogisten syventävät 2
                                       
Kehityspsykologia ja erilaiset opetusryhmät 2      
           
             
 
Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot 1      
           
             
 
Tukiviittomamenetelmien käyttö 3      
           
             
 
Kielensisäisen tulkkauksen ja pedagogisten syventävät 3
                                       
Opetuksen suunnittelu ja opetusmateriaali 4      
           
             
 
Opetusharjoittelu 1      
           
             
 
Päättötehtävä 1      
           
             
 
Työelämävalmiudet
(Valitaan opintoja 20 op)
                                       
Ammatillinen järjestäytyminen ja urasuunnittelu
                                       
Työlainsäädäntö ja ammattijärjestöt 2      
             
             
Työelämätaidot 3      
             
             
Kielten välinen tulkkaus työelämässä
                                       
Tulkkaus työelämässä 3      
             
             
Työkielet 2 2      
             
             
Kielensisäinen tulkkaus työelämässä
                                       
Kommunikaatioympäristöjen ohjaus 2      
             
             
Tulkkaus työelämässä 3      
             
             
Harjoittelu 5
                                       
Harjoittelu 5 10      
             
             
3855677313252530254241321325253025424132
OPINNÄYTETYÖ
                                       
Tutkimus ja kehittäminen 2
                                       
Opinnäytetyöprosessi 2    
         
             
     
Opinnäytetyöseminaarit 3    
         
             
     
Tutkimus ja kehittäminen 3
                                       
Opinnäytetyön käsikirjoitus 4      
           
             
 
Seminaariopponointi 1      
           
             
 
Tutkimus ja kehittäminen 4
                                       
Valmiin opinnäytetyön palautus 4      
             
             
Abstrakti toisella työkielellä/kommunikaatiomenetelmällä 1      
             
             
005100000505500005055
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                       
00000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus 2011-

PERUSOPINNOT 30 op
  OPI0015A11H Oppiminen ja ammatillisen työn lähtökohdat 15 op
  TUT1005A11H Oppiminen ja ammatillisen työn lähtökohdat 5 op
  Kieliopinnot 10 op: ENL0005A11H Englanti 5 op, RUT0005A11H Ruotsi 5 op

AMMATTIOPINNOT 185 op
  KIE0013A11H Kieli, kommunikaatio ja viestintä 13 op
  VII0025A11H Viittomakieliala 25 op
  KUK0017A11H Kaksikielisyys ja -kulttuurisuus 17 op
  TOI0008A11H Tulkin toimintavalmiudet 8 op
  PAL0010A11H Tulkkauspalvelun järjestäytyminen 10 op
  TUL0017A11H Tulkkaus ja työkielet 17 op
  AHA0007A11H Ammatin harjoittaminen 7 op
  PROO005A11H Projektiopinnot 2 5 op
  HAO0013A11H Harjoittelut 13 op
  LOPO007A11H Loppukokeet ja työnäyteportfolio 7 op

Vaihtoehtoiset opinnot ja syventävät opinnot
  TOP0010A11H Tulkkaus opetustilanteissa 10 op
  ASI0015A11H Asioimistulkkina toimiminen 15 op
  KIV0018A11H Kielten välisen tulkkauksen syventävät 18 op
  TY0020A11H Työelämävalmiudet 20 op
tai
  KOP0010A11H Kommunikaatiopedagogiikka 10 op
  ASA0015A11H Asioimistulkkaus ja asiakaslähtöisyys 15 op
  KIS0018A11H Kielensisäisen tulkkauksen ja pedagogisten syventävät 18 op
  TY0020A11H Työelämävalmiudet 20 op

OPINNÄYTETYÖ 15 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 op

Viittomakielen ja tulkkauksen koulutus koostuu lukukausiteemoista, jotka ovat
  1. lukukausi Opiskelu ja työkielet
  2. lukukausi Yhteiskunta tulkin toimintaympäristönä
  3. lukukausi Monikulttuurinen toimintaympäristö
  4. lukukausi Tulkin työelämä
  5. lukukausi Opiskelutilanteet ja tulkkaus tai Opiskelutilanteet ja ohjaus
  6. lukukausi Asioimistulkkaus
  7. lukukausi Kulttuuriympäristöt ja tulkkaus tai Kulttuuriympäristöt ja ohjaus
  8. lukukausi Tutkimus ja työelämä

Ei valintaa

Hops ennen suuntautumisen valintaa