Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus
Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

Tulkki (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot