2020 Nursing degree

2023

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1V 2V 3V 4V
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
GENERAL STUDIES
                                   
Introduction to university studies 5
     
           
           
Nursing Finnish 5
     
           
           
Society and legislation 5
       
           
         
Professional English 5
     
           
           
Nursing Swedish 5  
       
           
       
Leadership and service design 5    
           
           
 
205501555005015550050
BASIC STUDIES
                                   
Anatomy and physiology 5
     
           
           
Medication administration and patient safety 5
     
           
           
Clinical care I: Basic clinical care 5
     
           
           
Medicine I 5
       
           
         
Health care and health promotion 5
       
           
         
Clinical care II: Medical and surgical care 5
       
           
         
30000151500000151500000
PROFESSIONAL STUDIES
                                   
Medicine II 5  
       
           
       
Clinical care III: Anesthesiology and intensive care 5  
       
           
       
Clinical care IV: Home care and outpatient care 5  
       
           
       
Clinical care V: Care of women and children 5  
       
           
       
Nursing ethics 5  
       
           
       
Clinical care VI: Crisis, addiction and emergency care 5    
         
           
   
Clinical care VII: Psychiatric care 5    
         
           
   
Clinical practice: Basic care 5
       
           
         
Clinical practice: Internal medicine and surgical care 15  
         
           
     
Clinical practice: Home care and optional care 15  
         
           
     
Clinical practice: Learning and tutoring in health care and nursing 10    
         
           
   
Clinical practice: Psychiatric nursing 10    
         
           
   
55530005253030000525303000
EXTENSION STUDIES
(Valitaan opintoja 30 op)
                                   
Advances care: Polyclinical care 10      
           
           
Projects in working life 10      
           
           
Clinical practice: Extension studies practical training 20      
           
           
Child, adolescent and family nursing: advanced studies
                                   
Health promotion in chronic illness with children, adolescents and families 5      
           
           
Specificities of clinical care for children and adolescents 5      
           
           
Perhehoitotyön menetelmät lasten, nuorten ja perheiden hoitotyössä 5      
           
           
Clinical nursing with children, adolescents and families: advanced clinical placement 15      
           
           
000700000007000000070
THESIS WORK
                                   
Evidence based care 5
       
           
         
Basic Research Methodology 5    
           
           
 
Research Methodology 5    
           
           
 
Thesis work: part 1 5    
           
           
 
Thesis work: part 2 5    
           
           
 
Thesis work: part 3 5    
           
           
 
502500500025005000250
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Nursing degree programme includes four thematic fields:

- Health promotion, patient safety and evidence based care,60 cr
- Clinical competence and professionality 60 cr
- Research, development, innovation (RDI) and project competence 60 cr
- Deepened nursing competence 30 cr