Tulkkaustoiminnan kehittäminen
Humanistisen alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Tulkki (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot