Yamk Tulkkaustoiminnan kehittäminen ops2020

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1V 2V
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 1
SYVENTÄVÄT AMMATILLISET OPINNOT
               
Tulkkauspalvelut yhteiskunnassa
               
Orientoivat opinnot 2
 
   
   
Tulkkauspalveluosaaminen 3
 
   
   
Laatutyö 5
 
   
   
Tulkkaustoiminnan kehittäminen ja johtaminen
               
Liiketoiminnan kehittäminen 5
   
   
 
Innovaatio-osaaminen ja projektinhallinta 5
   
   
 
Työhyvinvointi 5  
   
   
Asiantuntija- ja vaikuttamisosaaminen
               
Kirjoittaminen tutkimuksellisessa kehittämistyössä 3
 
   
   
Viestinnällä vaikuttaminen 2
   
   
 
Opinnäytetyön raportointi ja tiedottaminen 5  
   
   
Yhteiskunnallinen vuorovaikutus tulkkausalalla 5
   
   
 
3010131710131710
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
               
OPINNÄYTETYÖ
               
Työelämän tutkimuksellisen kehittämisen opinnot
               
Tutkimuksellisen kehittämistyön lähtökohdat ja menetelmät 5
 
   
   
Tutkimuksellisen kehittämistyön suunnittelu ja kehittämisprosessin hallinta 5
 
   
   
Tutkimuksellinen kehittämistyö 30
 
 
2515101515101515
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.