Yamk Tulkkaustoiminnan kehittäminen ops2023

2023

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1V 2V
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 1 2
SYVENTÄVÄT AMMATILLISET OPINNOT
                   
Orientoivat opinnot 2
 
     
     
Tulkkauspalveluosaaminen 3
 
     
     
Laatutyö 5
 
     
     
Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä, osa I 3
 
     
     
Liiketoiminnan kehittäminen 5
   
     
   
Innovaatio-osaaminen ja projektinhallinta 5
   
     
   
Yhteiskunnallinen vuorovaikutus tulkkausalalla 5
   
     
   
Työhyvinvointi 5  
   
     
 
Monimuotoisuus 5  
   
     
 
Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä, osa II 2  
   
     
 
281213151201315120
YLEMMÄN AMK-TUTKINNON OPINNÄYTETYÖ
                   
Tutkimusmenetelmät 5
 
     
     
Tutkimuksellisen kehittämistyön suunnittelu ja kehittämisprosessin hallinta 5
   
     
   
Tutkimuksellinen kehittämistyö 1 15  
   
     
 
Tutkimuksellinen kehittämistyö 2 15  
     
     
1030551515551515
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                   
0000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.