Master’s Degree Programme in Global Change and Community Development
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Sosionomi (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot