Master’s Degree Programme in People-centered and Innovative Leadership in Health Services
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot