Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot