Yamk Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1V 2V
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 1
SYVENTÄVÄT AMMATILLISET OPINNOT
               
Terveyden edistäminen ja marginalisaatio
               
Mielenterveyden edistäminen yhteiskunnassa 5
 
   
   
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen marginalisaation vastaisessa työssä 5
   
   
 
Palvelujen ja osaamisen moniammatillinen kehittäminen
               
Eriarvoisuutta vähentävät menetelmät sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
   
   
 
Asiakaslähtöisten toimintamallien kehittäminen hyvinvointia edistävissä palveluverkoissa 5  
   
   
Näyttö johtamisen ja kehittämisen tukena
               
Näyttö johtamisen ja kehittämisen tukena 5
 
   
   
Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaviestintä
               
Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaviestintä, osasuoritus I 3
 
   
   
Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaviestintä, osasuoritus II 2  
   
   
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta
               
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiomenetelmät 5
 
   
   
Aineistot ja analyysimenetelmät 5
   
   
 
Johtaminen ja kehittäminen
               
Johtamisen haasteet ja lähestymistavat 5
   
   
 
Kehittävä johtaminen 5  
   
   
Hyvinvointialojen etiikka
               
Hyvinvointialojen etiikka 5
   
   
 
4312182512182512
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
               
OPINNÄYTETYÖ
               
Opinnäytetyö
               
Opinnäytetyö I 10
 
   
   
Opinnäytetyö II 10
   
   
 
Opinnäytetyö III 10  
   
   
2010101010101010
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.