Yamk Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1V 2V
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 1
SYVENTÄVÄT AMMATILLISET OPINNOT
               
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot
               
Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus
               
Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus, osa I 2
 
   
   
Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus, osa II 3  
   
   
Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä
               
Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä, osa I 3
 
   
   
Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä, osa II 2  
   
   
Tutkimusmenetelmät
               
Tutkimusmenetelmät 5
 
   
   
Tutkimusmenetelmien soveltaminen käytännössä
               
Tutkimusmenetelmien soveltaminen käytännössä 5
   
   
 
Vaikuttavan asiakas- ja palveluohjaus
               
Eriarvoisuus ja osallisuuden edistäminen 5
 
   
   
Rakenteellinen työ, yhteisöjen ja verkostojen kehittäminen 5
   
   
 
Asiakas- ja palveluohjauksen työkäytäntöjen kehittäminen 5
   
   
 
Asiakas- ja palveluohjauksen tuloksellisuuden ja vaikutusten arviointi 5  
   
   
3010151510151510
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 20 op)
               
YLEMMÄN AMK-TUTKINNON OPINNÄYTETYÖ
               
Opinnäytetyö
               
Opinnäytetyö I 10
 
   
   
Opinnäytetyö II 10
   
   
 
Opinnäytetyö III 10  
   
   
2010101010101010
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

KOULUTUSOHJELMAN KUVAUS
Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla -ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteena kehittää opiskelijan osaamista sosiaali- ja terveysalan asiakas- ja palveluohjauksen työkäytännöissä, menetelmissä ja arvioinnissa. Koulutuksesta valmistuvilla on teoreettisia ja ammatillista osaamista kehittää vaikuttavia asiakas- ja palveluohjauksen työtapoja ja menetelmiä muuttuvissa asiakastilanteissa, palvelurakenteissa ja yhteiskunnallisissa muutoksissa.
Koulutusohjelmaan sisältyy syventäviä ammattiopintoja (40 op), vapaasti valittavia opintoja (20 op) ja opinnäytetyö (30 op). Syventävät ammattiopinnot jakautuvat ylemmille ammattikorkeakoulututkinnoille yhteisiin syventäviin ammattiopintoihin (20 op) ja vaikuttavan asiakas- ja palveluohjauksen syventäviin ammattiopintoihin (20 op). Vapaasti valittavista opinnoista opiskelija voi valita monialaisen ja yhteensovittavan johtamisen opintoja (20 op) tai avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun maisteri- ja yamk-opintoja tai kumppanuuskorkeakoulujen tarjoamia opintoja oman urasuunnitelmansa tai asiantuntijuutensa kehittymisen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyö on 30 opintopisteen laajuinen. Opinnäytetyö toteutetaan työelämän tarpeisiin, esimerkiksi Diakin sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Opinnäytetyö syventää osaamista vaikuttavan asiakas- ja palveluohjauksen käytännöistä ja menetelmistä. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien ratkaisemiseen. Opinnäytetyö lisää valmiuksia itsenäiseen ja vaativaan asiantuntijatyöhön.

KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE
Syventävät ammatilliset opinnot (yamk-tutkinnoille yhteiset) 20 op
(*Syventävät ammatilliset opinnot (20 op) ovat yhteisiä Monialainen ja yhteensovittava johtaminen 90 op kanssa)

Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus 5 op
Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä 5 op
Tutkimusmenetelmät 5 op
Tutkimusmenetelmien soveltaminen käytännössä 5 op

Syventävät ammatilliset opinnot (koulutusohjelmakohtaiset) 20 op

Eriarvoisuus ja osallisuuden edistäminen 5 op
Rakenteellinen työ, yhteisöjen ja verkostojen kehittäminen 5 op
Asiakas- ja palveluohjauksen työkäytäntöjen kehittäminen 5 op
Asiakas- ja palveluohjauksen tuloksellisuuden ja vaikutusten arviointi 5 op

Vapaasti valittavat opinnot 20 op

Opinnäytetyö 30 op