Yamk Arvot, yhteisöt ja etiikka ops2023

2023

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1V 2V
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 1 2
SYVENTÄVÄT AMMATILLISET OPINNOT
                   
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot
                   
Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus, osa I 2
 
     
     
Ammatillisen osaamisen kehittyminen ja asiantuntijuus, osa II 3  
   
     
 
Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä, osa I 3
 
     
     
Tieteellinen kirjoittaminen ja viestintä, osa II 2  
   
     
 
Tutkimusmenetelmät 5
 
     
     
Tutkimusmenetelmien soveltaminen käytännössä 5
   
     
   
Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen
                   
Yhteisölähtöisen työn perusteet 5
 
     
     
Hyvinvointialojen etiikka 5
   
     
   
Ihmisoikeudet, oikeudenmukaisuus sekä kristinuskon nykytulkinnat 5  
   
     
 
Uskontolukutaito ja uskontodialogi 5  
   
     
 
251515101501510150
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 20 op)
                   
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 20 op)
                   
Diakonia, kasvatus ja merkityksellinen yhteisöllisyys
(Valitaan opintoja 20 op)
                   
Merkityksellisen yhteisön rakentaminen 5
   
     
   
Teologia merkitysten rakentajana 5
 
     
     
Kipu, kärsimys ja toivo 5
 
     
     
Yhteisölähtöinen maailman muuttaminen 5  
   
     
 
1551055010550
YLEMMÄN AMK-TUTKINNON OPINNÄYTETYÖ
                   
Opinnäytetyö
                   
Opinnäytetyö I 10
 
     
     
Opinnäytetyö II 10
   
     
   
Opinnäytetyö III 10  
   
     
 
201010101001010100
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.