Ekososiaalinen työ ja globaaliosaaminen
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Sosionomi (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (AMK), Terveydenhoitaja (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot