ERKO Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1V 2V
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 1 2
Kaikille yhteiset opinnot
               
Kansainväliset muuttoliikkeet ja maahanmuuttajien kotoutuminen 5
 
   
   
Kulttuuritietoiset työkäytännöt 5
 
   
   
Monikielisyys ja kulttuurienvälinen viestintä 5
 
   
   
Ihmisoikeudet ja lainsäädäntö 5  
 
   
 
15515501550
Valinnaiset opinnot
(Valitaan opintoja 10 op)
               
Kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen 5  
 
   
 
Kansainvälisen ja monikulttuurisen työyhteisön johtaminen 5  
   
   
010055055
Kehittämistehtävä
               
Kehittämistehtävä 10  
   
   
01000100010
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus on monitieteinen ja -alainen ja se toteutetaan yhteistyössäyliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kesken. Kyseessä on työelämäläheinen koulutus, joka tuottaa erikoisosaamista eri aloille.

Koulutus koostuu kaikille yhteisistä opinnoista (20 op) ja valinnaisista opinnoista (10 op) sekä opiskelijan omaan toimintaympäristöön liittyvästä kehittämistehtävästä (10 op). Opetus tuotetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyönä. Työelämän edustajat osallistuvat koulutuksen suunnitteluun, seurantaan, arviointiin ja kehittämiseen.