ERKO Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1V 2V
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 1 2
Kaikille yhteiset opintojaksot
               
Kansainväliset muuttoliikkeet ja maahanmuuttajien kotoutuminen 5
 
   
   
Monikielisyys ja kulttuurienvälinen viestintä 5
 
   
   
Ihmisoikeudet ja lainsäädäntö 5  
 
   
 
Kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen 5  
 
   
 
Kulttuuritietoiset työkäytännöt 5  
   
   
Kansainvälisen ja monikulttuurisen työyhteisön johtaminen 5  
   
   
1020101010101010
Opiskelijan kehittämistehtävä
               
Kehittämistehtävä 10  
   
   
01000100010
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus on monitieteinen ja -alainen ja se toteutetaan yhteistyössä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kesken. Kyseessä on työelämäläheinen koulutus, joka tuottaa erikoisosaamista eri aloille.

Koulutus koostuu kaikille yhteisistä opinnoista (30 op) sekä opiskelijan omaan toimintaympäristöön liittyvästä kehittämistehtävästä (10 op). Opetus tuotetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyönä. Työelämän edustajat osallistuvat koulutuksen suunnitteluun, seurantaan, arviointiin ja kehittämiseen.