ERKO Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1V 2V
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 1 1
Kaikille yhteiset opintojaksot
           
Kansainväliset muuttoliikkeet ja maahanmuuttajien kotoutuminen 5
 
 
 
Monikielisyys ja kulttuurienvälinen viestintä 5
 
 
 
Ihmisoikeudet ja lainsäädäntö 5  
 
 
Kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen 5  
 
 
Kulttuuritietoiset työkäytännöt 5
 
 
 
Kansainvälisen ja monikulttuurisen työyhteisön johtaminen 5  
 
 
151515151515
Opiskelijan kehittämistehtävä
           
Kehittämistehtävä 10
555555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus on monitieteinen ja -alainen ja se toteutetaan yhteistyössä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kesken. Kyseessä on työelämäläheinen koulutus, joka tuottaa erikoisosaamista eri aloille.

Koulutus koostuu kaikille yhteisistä opinnoista (30 op) sekä opiskelijan omaan toimintaympäristöön liittyvästä kehittämistehtävästä (10 op)