Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus
, 30 op

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot