ERKO Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1V 2V
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 1 1
ERIKOISTUMISKOULUTUKSEN OPINNOT
           
Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat 5
 
 
 
Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt 5
 
 
 
Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus 5
 
 
 
Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa asiakastyössä 5  
 
 
Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä asiakas- ja palveluohjaus 5  
 
 
Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus 5  
 
 
151515151515
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.