ERKO Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1V 2V
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 1 2
ERIKOISTUMISKOULUTUKSEN OPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
               
Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden ja tiedonhallinnan osaamisen asiantuntija
(Valitaan opintoja 10 op)
               
Sosiaali- ja terveysalan tiedonhallinnan osaaminen 2  
 
   
 
Tiedolla johtamisosaaminen 2  
 
   
 
Terveyden ja hyvinvoinnin seurantaosaaminen 2  
   
   
Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluosaaminen sähköisessä ympäristössä 2  
 
   
 
Eettinen osaaminen 2  
 
   
 
Verkkovuorovaikutus 2
 
   
   
Verkko-ohjausosaaminen 2
 
   
   
Sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon liittyvä yhteiskunnallinen osaaminen 2  
   
   
Palvelumuotoiluosaaminen
               
Palvelumuotoiluosaaminen 5  
 
   
 
Vapaavalintaiset sisällöt
(Valitaan opintoja 5 op)
               
Vapaasti valittava 5
Työelämälähtöinen kehittämistehtävä
               
Työelämälähtöinen kehittämistehtävä 10  
 
 
5.6730.335.6719.6710.675.6719.6710.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.