ERKO Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1V 2V
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 1 1
ERIKOISTUMISKOULUTUKSEN OPINNOT
(Valitaan opintoja 30 op)
           
Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden ja tiedonhallinnan osaamisen asiantuntija
(Valitaan opintoja 10 op)
           
Sosiaali- ja terveysalan tiedonhallinnan osaaminen 2  
 
 
Tiedolla johtamisosaaminen 2  
 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin seurantaosaaminen 2
 
 
 
Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluosaaminen sähköisessä ympäristössä 2
 
 
 
Eettinen osaaminen 2
 
 
 
Verkkovuorovaikutus 2
 
 
 
Verkko-ohjausosaaminen 2
 
 
 
Sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon liittyvä yhteiskunnallinen osaaminen 2
 
 
 
Palvelumuotoiluosaaminen
           
Palvelumuotoiluosaaminen 5
 
 
 
Vapaavalintaiset sisällöt
(Valitaan opintoja 5 op)
           
Vapaasti valittava 5
Työelämälähtöinen kehittämistehtävä
           
Työelämälähtöinen kehittämistehtävä 10
24.511.524.511.524.511.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.