ERKO Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen asiantuntija erikoistumiskoulutus

2023

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1V
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2
ERIKOISTUMISKOULUTUKSEN OPINNOT
         
Monikulttuurisuus ja kulttuurisensitiivinen työote varhaiskasvatuksessa 5
 
 
Monikulttuurisen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen varhaiskasvatuksessa 5
 
 
Pedagogiset lähestymistavat ja monikulttuurisen lapsiryhmän ohjaus varhaiskasvatuksessa 5
 
 
Monikulttuurinen varhaiskasvatustyö ja perheiden tukeminen varhaiskasvatuksessa 5
 
 
Yhdenvertaisuus ja sosiaalisesti kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa 5
 
 
Monikulttuuristen varhaiskasvatuspalvelujen sekä työmenetelmien ja -käytäntöjen kehittäminen 5
 
 
3010201020
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.