OPETUSSUUNNITELMAT

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) tarjoaa ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia opintoja. Diakissa voi suorittaa myös erikoistumiskoulutuksia, avoimen ammattikorkeakoulun opintoja sekä muuta lisä- ja täydennyskoulutusta.

Koulutuksen sisältö esitetään opetussuunnitelmissa. Diakin opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia. Osaamisperustaisissa opetussuunnitelmissa määritellään tutkinnon ja tutkinnon opintojen osaamistavoitteet, sisällöt ja arviointikriteerit. Osaamistavoitteet määrittelevät, mitä osaamista opiskelijalta edellytetään.

Opetussuunnitelma sisältää kuvaukset opintojaksoista. Sama opintojakso voi kuulua eri opiskelijaryhmien opetussuunnitelmaan ja se voidaan järjestää useaan kertaan eli siitä on useita toteutuksia. Kaikki saman opintojakson menossa olevat ja julkaistut tulevat toteutukset näkyvät opinto-oppaassa. Opintojaksototeutuksen tarkemmat tiedot kuvataan toteutussuunnitelmassa.

Aloita opetussuunnitelmien selaus valitsemalla vasemmasta valikosta koulutustyyppi. Voit sen jälkeen selata voimassa olevien koulutusten opetussuunnitelmia koulutuksittain.

Arkistosta voit lukea aikaisempien vuosien opetussuunnitelmat ja niiden opintojaksot.