Siirry suoraan sisältöön

ETI03MS23HKI Yhteiskunta ja vastuullinen toiminta (5 op)

Toteutuksen tunnus: ETI0305A19H-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.03.2023 - 19.03.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 08.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Tulkkaustutkinnot ja kielet

Kampus

Helsinki

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 333

Koulutus

 • Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus

Opettaja

 • Sonja Heinonen
 • Virpi Thurén

Ryhmät

 • G53vip
  G53vip
 • 22.08.2023 12:30 - 15:45, ETI03 Opintojakson aloitus ja kuntataso
 • 23.08.2023 10:15 - 11:45, ETI03 Aluetaso
 • 24.08.2023 12:30 - 15:00, ETI03 Eduskuntavierailu
 • 28.08.2023 12:30 - 14:00, ETI03 Palvelupolku
 • 28.08.2023 14:15 - 15:45, ETI03 Vierailun purku, Valtakunnallinen ja yhteiskunnallinen taso
 • 30.08.2023 14:15 - 15:45, ETI03 Vatu, etävierailu
 • 25.09.2023 12:00 - 16:00, ETI03 Ympäristö
 • 26.09.2023 08:30 - 11:45, ETI03 Väestö
 • 02.10.2023 08:30 - 10:00, ETI03 Suomen hallinto
 • 02.10.2023 12:30 - 15:45, ETI03 Suomen hallinto
 • 05.10.2023 12:30 - 15:45, ETI03 Vierailujen koonti

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee yhteiskunnan toimintaperiaatteet ja ymmärtää lainsäädännön merkityksen työssään
- ymmärtää roolinsa yhteiskunnan jäsenenä ja ammattilaisena
- tuntee erilaiset tulkkausalan palvelujärjestelmät
- osaa reflektoida vahvuuksiaan sekä kehittämishaasteitaan

Sisältö

- suomalainen yhteiskunta ja lainsäädäntö
- asiantuntijuus ja vaikutusmahdollisuudet eri toimintaympäristöissä
- palvelujärjestelmät ja palveluntuottajat
- ammatillinen kasvu

Opetusmenetelmät

Luento, ryhmätehtävä, verkkotyöskentely, työelämävierailu ja kirjallinen tehtävä palvelujärjestelmistä.

Oppimateriaalit

https://otavanopisto.muikkuverkko.fi/workspace/yh1-suomalainen-yhteiskunta/materials#p-111167

Opintojakson oppimateriaalien kirjallisuuslista ja saatavuuslinkit löytyvät osoitteesta: https://libguides.diak.fi/mydiak/eti03

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Keskusteltava vastuulehtorin kanssa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

TKI-opintoja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä on 27 tuntia / opintopiste.

Sisällön jaksotus

Aloitusluennon jälkeen tarkastellaan suomalaista yhteiskuntaa, sen rakenteita ja yksilön merkitystä yhteiskunnallisena toimijana. Työskentely tapahtuu osin verkossa. Opintojaksolla vieraillaan Kelan tulkkauspalvelukeskuksessa ja tutustutaan tulkkauspalvelujärjestelmään. Lopuksi tutustutaan tulkkauspalvelun tuottamiseen liiketoimintana. Kirjallinen tehtävä palautetaan opintojakson lopussa.

Lisätietoja opiskelijoille

Työskentelet opintojen aikana sekä yksin että pareittain muiden opiskelijoiden kanssa. Oppimista tapahtuu verkossa, lukemalla, luennoilla ja keskustellen sekä tehtäviä tehden. Verkkoalusta Diakle toimii kurssin tukena ja oppimisalustana.

Kurssin osiossa 2 itsenäiset oppitunnit etenevät aikajärjestyksessä. Luennot tukevat itsenäistä työskentelyä. Kurssin kokoaa Oppimistehtävä ja viimeinen luentokerta, jossa keskustellaan valtuustojen kokousvierailuista ja Kela-vierailusta.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arvioinnissa käytetään opintojen alkuvaiheen arviointikriteereitä. https://www.diak.fi/opiskelu/opiskelijan-polku/opintojen-suorittaminen/arviointi/

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty