Valinnaiset ja täydentävät opinnot

Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus

AVOIN-VKSOSK

Kuvaus

Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin on kelpoinen sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittanut henkilö, jonka opintoihin kuuluu vähintään 60 op varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja. Kelpoisuuden voi saavuttaa myös sosionomi (AMK) -tutkinnon jälkeen avoimen ammattikorkeakoulun kautta suoritetuilla opinnoilla (Varhaiskasvatuslaki 504/2018).

Kesto (vuotta)

1

Kieli

suomi

Sisällön valinnaisuus

Kaikki pakollisia

Sisällön valinnaisuuden lisätiedot

Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus -opintojen kokonaislaajuus on 60 opintopistettä. Osaamiskokonaisuus ei sisällä vaihtoehtoisia tai valinnaisia opintoja.

Esitietovaatimukset

Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus -opinnot on tarkoitettu niille sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan varhaiskasvatuksessa ja sosiaalipedagogiikassa ja hankkia varhaiskasvatuslain (504/2018) määrittelemän kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen sosionomina. Kaikkia hakijoita pyydetään toimittamaan kopio tutkintotodistuksesta harjoitteluun ja opinnäytetyöopintoihin ilmoittautumisen yhteydessä.

Koska opintojen suorittaminen edellyttää olennaisesti alaikäisten kanssa työskentelyä, opintoihin valitun opiskelijan on toimitettava Diakille tarkistettavaksi rikostaustaote opintoihin kuuluvaa harjoittelua varten. Opintoja ei voi suorittaa loppuun, mikäli opiskelija ei toimita rikostaustaotetta tarkistettavaksi tai opiskelija ei voi rikostaustansa johdosta työskennellä alaikäisten parissa.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus -opinnot suoritetaan kahdessa osassa:
    - teoriaopinnot avoimen amk:n julkaistusta opintotarjonnasta valiten
    - harjoittelu ja opinnäytetyö edellisten jälkeen, Diakin avoimen amk:n opintotoimiston kanssa sovittavan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Tutustua yksittäisten opintojen ydinsisältöihin ja tavoitteisiin klikkaamalla sen nimeä listassa. Ilmoittautuminen opintoihin tapahtuu avoimen AMK:n verkkokaupassa.

AVOIN-VKS-TER TEORIAOPINNOT 25 op
PER0005A20S Perhetyö ja lastensuojelu 5 op
VAR0105A15S Varhaiskasvatustyön perusteet 5 op
VAR0205A15S Erityisvarhaiskasvatus 5 op
VAR0305A15S Lapsi- ja perhetyössä käytettävät menetelmät 5 op
VDP0005A15S Varhaiskasvatuksen didaktiset pajat 5 op
AVOIN-VKS-HOPS HENKILÖKOHTAISEN OPISKELUSUUNNITELMAN MUKAISET OPINNOT 35 op
HAR2020A19A-1001 Pedagoginen harjoittelu 20 op
HAR2118A15S Työelämäjakso/harjoittelu asiakastyössä / hanketyössä/pedagoginen harjoittelu LTO 18 op
HAR2202A15S Työohjaukselliset pienryhmät ja ammatillisuuden kriittinen reflektio 2 op
KEH0015A19A-1001 Kehittämistehtävä 15 op
KEH0103A15S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I 3 op
KEH0202A15S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta II 2 op
KEH0305A15S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta III 5 op
KEH0405A15S Kehittämis- ja innovaatiotoiminta IV 5 op